Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6889016 2020-01-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2 Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328429 2020-02-21 Kujawsko-Pomorskie Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo w ramach Działanie 9.3 R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335475 2020-02-21 Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 roku. Rodzaj: Leczenie Szpitalne Typ umowy: programy lekowe, zakres: Profilaktyka re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321429 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 02/ZP/RB/INFR/2020 BIEŻĄCE PRACE KONSERWACYJNE Z NAPRAWĄ ELEMENTÓW OSI STRZELECKICH NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W BYDGOSZCZY PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320967 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie BIEŻĄCE PRACE KONSERWACYJNE Z NAPRAWĄ ELEMENTÓW OSI STRZELECKICH NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W BYDGOSZCZY Numer referencyjny: 02/ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308655 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333061 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa aparatów do znieczulania ogólnego dla dzieci i dorosłych z monitorami modułowymi – 2 kpl. Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332014 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa mięsa (część 1 ) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy Numer referencyjny: 1/UZP/PZ/2020 Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332581 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup materiałów potrzebnych na stacji Wapienno do zabezpieczenia załomu grupowego przy budynku nastawni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336063 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa ćwierci wołowych i serc wołowych (CPV 15111000-9) Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, w następujących ilościach: 3.1.1. ćwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317752 2020-02-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Fiołkowej w Sulnowie Numer referencyjny: OR - IN.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332000 2020-02-21
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej MEDRAD STELLANT CT DUAL Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280- 18/20 1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332001 2020-02-21
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa soli w tabletkach do uzdatniaczy wody oraz zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego. Numer referencyjny: W.Sz.Z: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292107 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa pomocy dydaktycznych Numer referencyjny: CKU-DG 51/2019/EFS 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320002 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamienica Numer referencyjny: IW.271.1.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321323 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” Numer referencyjny: R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327954 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez psychologa dla osoby dorosłej po udarze z terenu gminy Kikół. Wskazana jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328591 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernikowo oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330855 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa środków czystości dla szkoły i internatu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331236 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa (łącznie 20 ton) węgla, typu EKOGROSZEK, do oczyszczalni ścieków w Rypinie (ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin). E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332335 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Numer referencyjny: ZP -1/2020 Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321375 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec - Poledno” Numer referencyjny: RRiB.271.3.2020.BM Inwestycja zlokalizowana jest w woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333711 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336012 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów' Komunalnych w Toruniu ul. Kociewska o B 53 kw'asu siarkowego o stężeniu n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318317 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa kontenerowego obiektu socjalnego na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, ul. Ernst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337098 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie i dostarczenie elementów scenografii - dwóch historycznych samochodów dla Opery NOVA w Bydgoszczy 1. Isotta Fraschini 8A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338501 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Metalowy pojemnik do segregacji odpadów 5- komorowy PSG5 P5 wg załącznika 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338499 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wózek do sprzątania Numatic 1616 wg załącznika PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wózek do sprzątania Numatic 1616 + mop wg załącznika 4 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338490 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie UKW/DZP-282-ZO-7/2020 Dostawa wraz z usługą wymiany lin nośnych dźwigu osobowego ORONA zainstalowanego w Bibliotece UKW przy ul. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339107 2020-02-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji z zakresu budowy, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)