Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8512841 2022-01-18
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Numer referencyjny: WZP.272.56.2021 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Regionalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8608912 2022-01-18
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby MZOZ Sp. z o. o. we Włocławku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8614941 2022-01-18
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8615146 2022-01-20
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.16.2021.53 Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i wzmocnienie drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562149 2022-01-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220 (budowa windy) 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Modernizacja „starej” części Domu Pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8650135 2022-01-21
godz. 07:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na cyklicznym odbior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634007 2022-01-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Koncepcje i Program Funkcjonalno-Użytkowy na przebudowę północnych Mostów Solidarności w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8595037 2022-01-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu. Numer referencyjny: 88/2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629009 2022-01-21
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach.” - wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.1. Wspólny słownik zamówień p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639266 2022-01-21
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa OA I IT oraz Centralnej Sterylizatorni" - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8612221 2022-01-21
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dobór, zaprojektowanie oraz zabudowa pompy sieciowej w PGE Toruń S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/01204/2021 Dobór, zaprojektowanie oraz zabudowa pompy sieciowej w PGE Toruń S.A. Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629086 2022-01-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku Numer referencyjny: 056/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8649669 2022-01-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy materiałów okulistycznych Część 1: Wiskoelastyk kohezyjny: preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych odtwarzający komorę przednią i zapewniający przestrzeń w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8651592 2022-01-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów medycznych oraz stomatologicznych Część 1: Kompresy, wata medyczna, bandaże, opatrunki Część 2: Opatrunki przylepne, plastry, jednorazowe niechemiczne artykuły medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652423 2022-01-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych Część 1: Siatki stosowane przy wypadaniu kikuta pochwy. System do zastosowania w krzyżowo- kolcowym dwustronnym moco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8618153 2022-01-24
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie dostawa licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim, a TAKże sprzętu i urządzeń w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej Numer referencyjny: ZPO:ZP/22/2021 1.1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634405 2022-01-25
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie "Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8643622 2022-01-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa budynku mieszkalnego”. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na działce o nr ewid. 331 obręb Śliwice.3. Przedmiot zamówienia obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8654867 2022-01-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica. Zakresubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8642101 2022-01-27 Kujawsko-Pomorskie Interesuje mnie renowacja drzwi drewnianych i podłogi - Kołobrzeg Witam, Interesuje mnie renowacja drzwi drewnianych wewnętrznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663744 2022-01-27 Kujawsko-Pomorskie Zlecę przeprowadzenie 3 szkoleń "ABC małej firmy" - Sztynwag Zlecę przeprowadzenie 3 szkoleń "ABC małej firmy". Zainteresowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655254 2022-01-27
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w roku 2022 - II tura Numer referencyjny: SA.270.2.1.2022 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671814 2022-01-27
godz. 08:18
Kujawsko-Pomorskie dostawa rękawic gumowych SZUMITECH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 rękawice gumowe niebieskie szorstkie SZUMITECH xl Proszę nie składać...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8612210 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy gazociągu w/c w msc. Otorowo, gm. Solec Kujawski Numer referencyjny: 2021/W800/WP-003369 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8615325 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu ś/c oraz SRP o przepustowości Q= 1 000,0 m3/h w miejscowości Kowalewo dz. 27/3, gm. Szubin Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611938 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii Numer referencyjny: NZZ/64/P/21 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652704 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, dostawa i wymiana filtrów zwykłych i absolutnych Część 1: Gr. I Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja układów kl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661259 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie IPP-I.7013.26.2022 Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Projekt oraz budowa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8664124 2022-01-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POSTĘPOWANIE nr 3/2022 przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8626959 2022-01-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Remonty nawierzchni i roboty poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2022-2025 z podziałem na czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)