Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8984161 2022-07-07 Zachodniopomorskie Zlecę rozbiór starej drewnianej altanki na terenie ROD Stargard - Stargard Szczeciński Zlecę rozbiór starej drewnianej altank...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8984199 2022-07-07 Zachodniopomorskie Zlecę wymianę 1 szyby zespolonej w oknie wymiary ok100x100cm- Szczecin Zlecę wymianę 1 szyby zespolonej w oknie wymiary ok100x...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007332 2022-07-07 Zachodniopomorskie Usługa szkoleniowa - Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008617 2022-07-07 Zachodniopomorskie Czarter 5 kutrów rybackich o długości powyżej 10 metrów wraz z załogą do przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008615 2022-07-07 Zachodniopomorskie Czarter 5 łodzi rybackich o długości do 10 metrów wraz z załogą do przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych w ram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010161 2022-07-07 Zachodniopomorskie Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012308 2022-07-07 Zachodniopomorskie Zlecę docieplenie stropodachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego - Police Zlecę docieplenie stropodachu wielorodzinnego budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9012315 2022-07-07 Zachodniopomorskie Odświeżenie mieszkania - Świnoujście Zlecę odświeżenie mieszkania (40 mkw w budynku z 2017 r.): szpachlowanie, malowanie, w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015965 2022-07-07 Zachodniopomorskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dostosowania istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Krajnik-Glinki w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016010 2022-07-07 Zachodniopomorskie wykonanie prac porządkowych dotyczących uprzątnięcia terenu z odpadów budowlanych i remontowych wraz z ich utylizacją z nier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015978 2022-07-07 Zachodniopomorskie Kompleksowe przygotowanie i organizacja Gali Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki. Zamówienie realizowane będzie w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9017513 2022-07-07 Zachodniopomorskie Dostawa, instalacja i uruchomienie publicznej sieci WiFi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpofów w ramach inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983225 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Niekanin Kołobrzeg gmina wiejska nr dzial.: 118 sprawa ZN/4029/5555MZI/2022/2103555 949.22#Wykonanie robót budowlanych dla zasilenia obiektu użyteczności pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989106 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kołobrzeg Kołobrzeg gmina miejska ul. Ogrodowa nr dzial.: 119/6 949.22#Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zabudowę szafki pomiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004547 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi w zakresie pełnienia pogotowania technicznego na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi pogot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995448 2022-07-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu kuchennego dla służby żywnościowej.b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ. (Opis p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993273 2022-07-07
godz. 08:30
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty remontowe sieci zewnętrznej c.o. przy ul. Kościuszki 24 w m. Wałcz. Znak postępowania 217/2022. Roboty prowadzone będą na zewnątrz.2. Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008675 2022-07-07
godz. 08:30
Zachodniopomorskie Dostawa lotniczego wyposażenia warsztatowego dla Warsztatów Techniki Lotniczej w Toruniu Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Stacji Kompresorowej z napędem pneumatycznym do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8970048 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WT 2370.25.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (trz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8981085 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Rejonowego, placówek edukacyjnych i Urządzeń Miejskiego w Nowogardzie"- Program Inwestycji Strategicznych (POLSKI ŁAD) Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8988863 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Termomodernizacja budynku biurowego WIORiN w Koszalinie Oddział w Stargardzie przy ul. Szymanowskiego 31A 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego Woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994571 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Budowa parkingów przy ul. 700 lecia 27 w Nowogardzie rzedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999255 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” (ozn. PZD 261.20.2022.IKP) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010476 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa pretów gwintowanych i nakrętek w ilości 72 szt. / Purchase and delivery of nuts and bolts quantity 72 pcs.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9011159 2022-07-07
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zakup i dostawa materiałów elektrycznych: skrzynki, puszki, dławiki, zestawy do łączenia, itp. (łącznie 101szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8990582 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót remontowych i malarskich budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, w podziale na dwie części Część 1: Wykonanie robót remontowych oraz do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8991925 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa dróg osiedlowych w Karnicach oraz drogi w miejscowości Lędzin, poprzez wykonanie trwałej nawierzchni utwardzonej Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg osiedlowych w K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993082 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie".2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszystkich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8993204 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części.” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8996192 2022-07-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie GKŚiR.271.54.2022 "Pyrzyckie mini tężnie solankowe" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 GKŚiR.271.54.2022 Opis przedmiotu zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)