Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8056287 2021-05-16
godz. 07:30
Zachodniopomorskie Dostawa urządzeń sieciowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123564 2021-05-17 Zachodniopomorskie Wykonanie monitoringu przyrodniczego poinwestycyjnego dla inwestycji pn.: Budowa drogi S6 Szczecin-Koszalin wraz z obwodnicą Kosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124242 2021-05-17 Zachodniopomorskie Opieka i samodzielna opieka lekarska w: Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej Poradni Nocnej i Świątecznej Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125313 2021-05-17 Zachodniopomorskie Wykonanie zabezpieczenia pomnika J.B.W von Ramin znajdującego się na przykościelnym nieczynnym cmentarzu na nieruchomości Skarbu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126074 2021-05-17 Zachodniopomorskie Zlecę montaż elewacji kasetonowej na budynku biurowym - Koszalin Zlecę montaż elewacji kasetonowej na budynku biurowym, około 400 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126376 2021-05-17 Zachodniopomorskie Usługa cateringu w ramach realizacji projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126413 2021-05-17 Zachodniopomorskie Przeprowadzenia kursu z zakresu pierwszej pomocy Przedmiotem zapytania cenowego jest przeprowadzenie kursów z zakresu pierwszej po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126416 2021-05-17 Zachodniopomorskie Zakup i dostawy fabrycznie nowej apteczki medycznej samochodowej Przedmiotem zapytania cenowego jest zakup i dostawa fabrycznie no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127740 2021-05-17 Zachodniopomorskie Dostawa wody mineralnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128047 2021-05-17 Zachodniopomorskie Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132516 2021-05-17 Zachodniopomorskie Dostawa 26 słuchawek z mikrofonem na port USB Przedmiotem zamówienia jest dostawa 26szt. słuchawek z mikrofonem na port USB. Słuch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102278 2021-05-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Stary Borek. sRrawa 481# Wykonanie robót budowlanych dla zasilenia elektroenergetycznego obiektu ZNZ2265Z5555MZIZ2021Z2001922 rekreacyjnego w m. Stary Borek dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106481 2021-05-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Sucha Koszalińska Sianów obszar wiejski nr dzial.: 127/20 sprawa ZN/2312/5353MZI/2021/2101398 482#Budowa przyłącza kablowego dla zasilania obiektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106928 2021-05-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Bytów Bytów miasto ul. Jeziorna nr dzial.:.-469 sprawa ZN/2344/8459MZI/2021/2004214 478# Budowa linii kablowej do zasilania dz. nr 469 w m. Bytów ul. Jeziorna zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106925 2021-05-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Jezierze Kołczygłowy gmina wiejska nr dzial.: 18/9 sprawa ZN/2345/8459MZI/2021/2100899 478# Budowa sieci kablowej do zasilania dz. nr 18/9 w m. Jezierze zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124238 2021-05-17
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: Ustronie Morskie. sprawa 481# Wykonanie robót budowlanych dla zasilenia elektroenergetycznego budynku ZN/2493/5555MZI/2021/2004277 mieszkalnego wielorodzinnego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8137899 2021-05-17
godz. 08:58
Zachodniopomorskie Dostawa nawiertek - zasuw domowych do wody PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nawiertka górna DN110 do nawiercania pod ciśnieniem do 16 ba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114084 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. Opis przedmiotu zamówienia: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122608 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie „Dostawa kruszyw na potrzeby budowy dróg leśnych w Nadleśnictwie Kliniska i RDLP Szczecin” Część 1 Zadanie1– Nadleśnictwo Kliniskamieszanka optymalna- w ilości 650 tonpiasek zasypowy- w ilo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122666 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie 12 eventów połączonych z warsztatami o tematyce ekologicznej we wskazanych miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123593 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie 12 eventów połączonych z warsztatami o tematyce ekologicznej we wskazanych miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130493 2021-05-17
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Eksploatacja i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń tężni solankowej w Świnoujściu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114442 2021-05-17
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dostawa wyrobów do operacji kardiochirurgicznych wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru oksymetrii regionalnej dla dorosłych, wraz z dostawą czujników do pomiaru oksymetrii regionalnej Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098534 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa i remont lokali mieszkalnych przy al. Piastów 11/19 i 68/20 w Szczecinie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego:a) nr 19 przy al. Piast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106731 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. Żeromskiego 22-36 w Koszalinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107711 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Utrzymanie i konserwacja drogi leśnej w leśnictwie Polana Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji drogi leśnej w leśnictwie Polana w oddz. 480-479 oraz 428-427. W ramach zadania n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107971 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa samodzielnej kancelarii dla Leśnictwa Niewiadowo pod klucz. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa samodzielnej kancelarii dla Leśnictwa Niewiadowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109734 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białogardzie na cele oddziału przedszkolnego 1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110644 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Ochrona siedziby Dyrekcji OD Szczecin w latach 2021 - 2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110709 2021-05-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi w :1.1) Budynek Główny nr 1- korytarz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)