Przetargi woj. wielkopolskie

Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Do głównych gałęzi przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych oraz przemysły: farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy. Ważną rolę odgrywa także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii. W 2014 r. zostało ogłoszonych 34291 przetargów i zleceń, natomiast w roku 2015 zanotowano wzrost ilości o 6750 zamówień (41041). Monitorując przetargi z woj. wielkopolskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6346113 2018-10-23 Wielkopolskie Remont zasilacza ups model enel power compact c60 pracującego w układzie równoległym w obiekcie w obiekcie CPR UL. WIŚNIOWA 13A WR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347302 2018-10-23 Wielkopolskie Usługa szkoleniowa obejmującą zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. "Prawo zamówień publicznych" dla praco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6350522 2018-10-23 Wielkopolskie Dostawa sprzętu przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, - latarka z akumulatorem - ładowana latarka kontowa - detektor prą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6358572 2018-10-23 Wielkopolskie Rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6358461 2018-10-23 Wielkopolskie Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania 1. Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia zgodnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6354490 2018-10-23
godz. 07:00
Wielkopolskie Objęcie nadzorem inwestorskim robót budowlanych Przystanek Most Teatralny - budowa przystanku tramwajowego wraz z infrastrukturą t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349325 2018-10-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Montaż czterech luster drogowych na ulicy Złotowskiej w Poznaniu. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego RO.402.524.2018

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349328 2018-10-23
godz. 08:00
Wielkopolskie Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na trzech ulicach Piękna, Szczęsna, Cienista w Poznaniu - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6242154 2018-10-23
godz. 08:30
Wielkopolskie Dostawa leków do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu Numer referencyjny: sygn. postępowania: PN 19/18 Wartość bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6309868 2018-10-23
godz. 08:45
Wielkopolskie [OD5-RD7] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcji spożywczej w m. Rosko, ul. Dworcowa 34

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6329395 2018-10-23
godz. 08:45
Wielkopolskie [OD5-RD7] Budowa linii kablowej SN-15 kV relacji GPZ Piła Południe - ZKSN Piła, ul. Wawelska, dz. nr 70

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6329394 2018-10-23
godz. 08:45
Wielkopolskie [OD5-RD9] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w m. Jastrowie, ul. Konopnickiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6329393 2018-10-23
godz. 08:45
Wielkopolskie [OD5-RD3] Przyłączenie do sieci budynku wielolokalowego mieszkalnego z usługami w m. Wągrowiec, ul. Średnia, dz. 1277/9

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6289260 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6293935 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych Numer referencyjny: DZ-751-60/18 Pakiet nr 1Pakiet nr 1 – zakup łózek szpitalnych zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6293965 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia prokreacyjnego Numer referencyjny: PN-34/18 Dostawa ultrasonografu 3D/4D dla O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330277 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa i remont sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy z podziałem na części Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330096 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Numer referencyjny: FA.261-7/18 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333868 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Roboty przygotowawcze terenu na potrzeby budowy budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcją administracyjno-usługową, położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333970 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie (RD-7) Budowa przyłącza energetycznego nN 0,4 kV w m. Piła ul. Koszalińska dz. 110

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6334552 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie woliery dla tchórzofretek oraz wiaty Zielona Klasa Parku 1000-lecia w Lesznie Numer referencyjny: MZZ-361-25/2018 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333681 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6337140 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Galewice Galewice gmina wiejska ul. Nowa nr dział.: 1243/1 sprawa ZN/6754/4343MZI/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6337681 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Godziesze Wielkie Godziesze Wielkie gmina wiejska nr dział.: 120 sprawa ZN/6655/4141...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6340872 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wola Koszucka-Parcele Słupca gmina wiejska nr dział.: Wola Koszucka Parcele-91/8 spr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342941 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE DLA OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA ROK 2019 Numer referencyjny: ZP.271.14.2018 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345999 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z: Zakres: Gastroenterologia - lekarz specjalista Szpital Św. Józefa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345624 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Numer referencyjny: SZW/SZP/82/2018 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342680 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Nowy Dwór Syców obszar wiejski nr dział.: 250/4, 250/5 sprawa ZN/6853/4343MZI/2018/1603521 Budowa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342702 2018-10-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Wymiana przewodów i słupów w linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji 30976 Dąbrówka Dąbrówka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)