Przetargi woj. wielkopolskie

Województwo wielkopolskie jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo województw w Polsce. Do głównych gałęzi przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych oraz przemysły: farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy. Ważną rolę odgrywa także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii. W 2014 r. zostało ogłoszonych 34291 przetargów i zleceń, natomiast w roku 2015 zanotowano wzrost ilości o 6750 zamówień (41041). Monitorując przetargi z woj. wielkopolskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8103036 2021-05-17 Wielkopolskie Podniesienie domu o dwa pustaki - Kępno Dzień dobry. Interesuje mnie podniesienie domu o dwa pustaki i jedna wystawke z balkonem T...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103445 2021-05-17 Wielkopolskie Remont balkonów i tarasów,docieplenie fundamentów i malowanie elewacji budynku. Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109002 2021-05-17 Wielkopolskie Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - remont instalacji WLZ i ADM 71/2021 Adres: Jeżyce Obmiar/powierzchnia: budynek mieszkalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123603 2021-05-17 Wielkopolskie Wykonanie i dostawę kontenerów elastycznych Big-Bag do przechowywania ziarna zbóż o następujących parametrach: 1. Wymiary wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126145 2021-05-17 Wielkopolskie Zlecę nadzór inwestorski w branży drogowej - Pleszew Zlecę nadzór inwestorski w branży drogowej. Zainteresowanych proszę o kontakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127716 2021-05-17 Wielkopolskie Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wykonanie kompletnej instalacji odgromowej w związku z realizacją zadania Nadbu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127664 2021-05-17 Wielkopolskie Wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. w związku z realizacją zadania Nadbudowa z przebudową Sali wiejskiej w Stefanowicach: -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084442 2021-05-17
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa testów i zestawów do badań w kierunku ASF Wartość bez VAT: 2 109 583.61 PLN Testy immunoenzymatyczne „BC”Testy immunoenzymatyczne „BC”. Zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099201 2021-05-17
godz. 08:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Część 1 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099671 2021-05-17
godz. 08:00
Wielkopolskie KOWR OT Poznań - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119886 2021-05-17
godz. 08:00
Wielkopolskie Dostawa i uruchomienie systemu TAMI w wersji 9.2. wraz z zasilaczami danych oraz prace związane z aktualizacją i dostosowaniem systemu RDTP w zakresie komunikacji z systemem DCS

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8136675 2021-05-17
godz. 08:00
Wielkopolskie Wybór dostawcy usługi w zakresie wykonania i dostarczenia mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji Farmy Fotowoltaicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115887 2021-05-17
godz. 08:30
Wielkopolskie Część 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji i wskaźników dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, tj. papier do sterylizacji, szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106899 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Lewków na odc. dł. ok. 600m 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 5300P w miejscowości Le...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108964 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Weronikopole Bralin gmina wiejska nr dział.: 122/3 sprawa ZN/3118/4343MZI/2021/2100570 751#Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108973 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski gmina miejska ul. Wiśniowa nr dział.: sprawa ZN/2970/4242MZI/2021/210U31 57/41 745# Opracowanie projektu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108264 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634 P na odcinku Czempisz – Dzięcioły (odcinek 2)”.2. Zakres przedmiotu zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111101 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wiuelkopolskim kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych (SN8) śr 300 mm – 185,90 m MZD.263.8.2021.I3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112306 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111515 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ulicy Podgórnej Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej związane z przebudową drogi gminnej nr G129366P ul. Leśnej (od ul. Ciso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111844 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Remont – modernizacja pomieszczeń biurowych budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115361 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Słodków Turek gmina wiejska nr dział.: 39/10,.-39/11 sprawa ZN/3076/4646MZI/2021/2100376 760#Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117687 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Cegielnia Koźmin Wielkopolski obszar wiejski 1 nr dział.: -51/2 sprawa ZN/3132/4444MZI/2021/2002119 797#Budowa przyłącza kablowego nN z przebudową linii napowiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118163 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do diatermii elektrochirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120401 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Konin Konin gmina miejska ul. Ametystowa nr dział.: Przydziałki-941/2 sprawa ZN/3216/4545MZI/2021/2002724 Budowa przyłącza kablowego nn Konin Konin gmina miejska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121787 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie RD/ZP/30/21 Dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla PP. Projekt finansowany przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122556 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych Część 1 dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem obejmująca:- stacje robocze (komputery stacjona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122610 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej w Domu Studenta Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., w którego z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122852 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z adaptacją budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej na lokale mieszkalne Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123545 2021-05-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Aktywność od dziś Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego podnoszącego/nadającego kompeten...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)