Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9183862 2022-10-24
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do wykonania stanowiska badawczego do wytłaczania w podziale na części na potrzeby D.R.E. sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym do r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345099 2022-12-08 Warmińsko-Mazurskie Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek Zlecę dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń drukujących. Zaintereso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349211 2022-12-08 Warmińsko-Mazurskie zakup materacy kieszeniowych Texel 12 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9354377 2022-12-08 Warmińsko-Mazurskie Dostawa elementów studni kablowych 1 Rama studni kablowej lekka podwójna obetonowana w klasie nacisku A15, 1000x500, wysokość 60mm. szt4 2 Rama studni teletechnicznej lekka pojedyncza ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9337875 2022-12-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa prania wodnego i czyszczenia chemicznego wraz z naprawą przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz dezynfekcji obuwia na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2023 r. 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340447 2022-12-08
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 4 do SWZ w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327722 2022-12-08
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych Część 1: Dostawa kruszywa betonowego frakcji 20-63 mm w ilości 2000 ton do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Iława (adres dostawy: 14-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342057 2022-12-08
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania Cyfrowy Powiat Część 1: Dostawa obejmująca zakup i montaż, fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9335085 2022-12-08
godz. 08:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa materiałów malarskich w 2023 roku. Część 1: Dostawa materiałów malarskich w 2023 r. Część zamówienia nr 1 – Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników (40 pozycji asor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9326147 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie SOGiTZ.242.2.2022.EG ZAPYTANIE OFERTOWE: Sprzedaż wraz z dostawą worków na odpady na potrzeby SOGiTZ w Olsztynie, nr: SOGiTZ.242.2.2022.EG PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 0 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331835 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Ługwałd Dywity gmina wiejska nr dzial.: 10-126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18 419.22# Budowa sieci kablowej nN 0,4kV NA2XY 4x120 mm2 o dł. 260/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9334204 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Ługwałd Dywity gmina wiejska nr dzial.: 10-126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18 419.22# Budowa sieci kablowej nN 0,4kV NA2XY 4x120 mm2 o dł. 260/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336759 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych. Część 1: Zadanie Nr 1 Urząd Gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9337609 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9318689 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO I PRZEBUDOWA NA BUDYNEK USŁUGOWY Z FUNKCJĄ EDUKACJI MUZEALNEJ – ROBOTY REMONTOWE 1. Przedmiot zamówienia1. Wyburzenie części ś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9339959 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA SENIORÓW DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR+’’ ORAZ KLUBU ,,SENIOR+’’ W 2023 ROKU 1. Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343534 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Sprzątanie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w następujących lokalizacjach: a) Olsztyn, al. Piłsudskiego 64B b) Olsztyn, ul. Wyszyński...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9343373 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Pasłęk Pasłęk miasto ul. Dworcowa nr dzial.: 23 433.22# przyłącze kablowe nN 0,4 kV długości około 20 m sprawa ZN/5804/2268MZI/2022/22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9347579 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa 4 szt. nowych licencji oprogramowania Microsoft SQL Server 2019 Standard (2 core License Pack)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9316838 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn od km 0+000 do km 1+600. Forma przebudowy: zaprojektuj i zbuduj.W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9352519 2022-12-08
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9353269 2022-12-08
godz. 09:02
Warmińsko-Mazurskie D/Kw.KM.2233.2.2022.RM Sukcesywny wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komuna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342042 2022-12-08
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Jonkowo w 2023 r. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9353981 2022-12-08
godz. 09:44
Warmińsko-Mazurskie D/Kw.KM.2233.3.2022.RM Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów przeterminowanych i nieprzydatnych do spożycia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wywóz i zagospodarowanie odpadów przetermin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9287017 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH Numer referencyjny: DZP-382-55/22 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych w ramach realizowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9324519 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej sieci LAN w budynkach administracyjno - biurowych należących do powiatu nowomiejskiego położonych w Nowym Mieście Lubawskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325655 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na archiwum w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie 1. Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9326744 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie dostawa wędlin w 2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329168 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9336446 2022-12-08
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na 2023 rok Część 1: Przedmiotem zamówienia jest : zakup i sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)