Przetargi i zamówienia - Iława - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7415193 2020-04-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa półmasek FFP3 i FFP2 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Półmaska ochronna FFP3 półmaska z filtrem FFP3 i zaworem oddechowym, jedno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411942 2020-04-10
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Frezowanie 158 sztuk pni pozostałych po wycince drzew z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410305 2020-04-10
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie „Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.271.9.2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401448 2020-04-14
godz. 10:30
Warmińsko-Mazurskie Budowa budynku zaplecza w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Wikielec. Numer referencyjny: Postępowanie znak:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396267 2020-04-15
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa budynku wielorodzinnego z gotowych elementów mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Iławie - ETAP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416720 2020-04-17
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPO/10.2 IV edycja/2020 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, których zadaniem będzie przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411872 2020-04-17
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25,11kWp dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415513 2020-04-22
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie "Przetarg na wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Przygotowanie terenów inwestycyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397347 2020-04-24
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż fabrycznie nowej linii do cięcia i paletyzacji stopy paletowej w ramach realizacji projektu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409439 2020-05-02
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Mączka drobiowa wg specyfikacji: 1) Mączka drobiowa o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411540 2020-05-06
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa łóżek i respiratorów z podziałem na 2 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409927 2020-05-11
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Udzielenie kredytu Gminie Miejskiej Iława Numer referencyjny: ZP.271.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)