Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7703415 2020-09-25
godz. 11:30
Świętokrzyskie wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Święt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690417 2020-09-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Odnowienie korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3.” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690416 2020-09-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692736 2020-09-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont pokrycia dachowego JRG nr 2 PSP Ostrowiec Świętokrzyski w formule „zaprojektuj i wykonaj” Numer referencyjny: PTT.2370.1.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703292 2020-09-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odzieży medycznej Numer referencyjny: DZPiZ-380-19/2020 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Odzieży medycznej szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703544 2020-09-28
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników do badania poziomu glukozy oraz dostawa i dzierżawa aparatu do oznaczania poziomu glukozy do Działu Diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703280 2020-09-28
godz. 10:30
Świętokrzyskie Dostawa rękawic diagnostycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/44/20 Zadanie obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690074 2020-09-28
godz. 10:45
Świętokrzyskie „Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego – etap II” Numer referencyjny: ZP.271.25.2020.AS Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689996 2020-09-28
godz. 11:00
Świętokrzyskie Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7703355 2020-09-28
godz. 12:00
Świętokrzyskie OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ZAMAWIAJĄCEGO Numer referencyjny: IZP.272.16.2020 Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7693972 2020-09-28
godz. 14:00
Świętokrzyskie Remont instalacji elektrycznej w budynku Sienkiewicza 68 obejmujący swym zakresem: a) wymianę szafek licznikowych (mieszkaniowych)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691538 2020-09-28
godz. 14:00
Świętokrzyskie Remont instalacji elektrycznej wbudynku wielorodzinnym Sienkiewicza 68.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702321 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie ZP.2512.17.2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn-gr. województwa świętokrzyskiego (Pastwiska)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705132 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Nadzór inwestorski nad budową odcinka sieci wodociągowej Rytwiany-Kłoda

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707653 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa monitorowania sygnałów i obsługa serwisowa systemów alarmowych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielca...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707650 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Remont części pomieszczeń administracyjnych w budynku Rejonu GDDKiA przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Busku Zdroju

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7707600 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Remont pokrycia dachu budynku garażowego na terenie Obwodu Drogowego GDDKiA w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Krakowskiej 171

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7716671 2020-09-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Koncepcja rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola w Szydłowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695901 2020-09-29
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego firmy ELKOM TRADE S.A. i ciepłowni MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ j Sp. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696791 2020-09-29
godz. 08:00
Świętokrzyskie „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego w m. Garbatka Letnisko ul. Kochanowskiego – RE Kozienice”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705464 2020-09-29
godz. 08:00
Świętokrzyskie KML-37/2020 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wodomierzy nowych" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część I Zgodnie z rozdz. III SIWZ i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7706694 2020-09-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą: 1. Część 1 - Meble, dla Dwujęzycznego Ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708145 2020-09-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiow izualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej W ramach proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713188 2020-09-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie wykonanie opracowania koncepcji Wykonania miejsca rekreacji - BPińczówulwary nad Nidą.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7686890 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7689244 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kopia Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach Teren objęty obszarem opracowania w całości położony jest w miejscowości Działo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7690386 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach Numer referencyjny: GKRiOŚ.674.R.P.3.2020 Teren objęty obszarem opracowania w całości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7692931 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przebudowa pomieszczeń technicznych na poradnię ginekologiczną Numer referencyjny: Sprawa ZP/30/2020 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7691565 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie ZP.II.271.16.2020 Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami, położonymi w obrębie 0007-Koloni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694796 2020-09-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski a zarządzanych przez Zakład Usług Miejskich w Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)