Zlecenia - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7698757 2020-09-23
godz. 00:00
Świętokrzyskie Usługa organizacji i przeprowadzenia wyjazdowego szkolenia dla seniorów/rodzin z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami ekon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695611 2020-09-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów Część 1 Dostawa i montaż mebli • Krzesełka 15 szt. • Szatnia 3 szt. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696560 2020-09-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów realizowany przez Gminę Paw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697102 2020-09-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie KML - 35/2020 Przetarg nieograniczony pn. " Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Hydranty naziemn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697078 2020-09-23
godz. 09:00
Świętokrzyskie Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej Przedmiot zamówienia został podzielony na części według następującego zestawienia: Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7687394 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie wybór Wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg leżących w obszarze Powi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695620 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rozwój przedsiębiorstwa "DREW-BUD" poprzez zakup maszyn i urządzeń Przedmiotem zamówienia w niniejszy postępowaniu jest zakup wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696694 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych u osób w wieku od 65 lat zameldowanych na terenie gminy Sędziszów, na które ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696917 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Transport wewnątrzmagazynowy - transport palet z wyrobem gotowym 1. Transport wewnątrzmagazynowy 1 godz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696918 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie WERYFIKACJA STANU GLEBY 1. WERFIKACAJ BADANIA STANU GLEBY 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698849 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach projektu Bezpieczna Przyszłość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700712 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Adaptacji pomieszczeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702203 2020-09-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie UTRZYMANIE RUCHU/POZOSTAŁE 6/czyszczenie systemu rynnowego hal i budynków 1. Czyszczenie rynien 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694513 2020-09-23
godz. 10:30
Świętokrzyskie Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Starachowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697157 2020-09-23
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa Podkładek PTFE w ilości - 765szt. 1. Podkładki PTFE wymiar 5x152x250 mm 255 ST 2. Podkładki PTFE wymiar 5x55x120 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698843 2020-09-23
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup środków ochrony indywidualnej i higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach projektu Bezpieczna Przyszło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699264 2020-09-23
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa Podkładek PTFE w ilości - 765szt. 1. Podkładki PTFE wymiar 5x152x250 mm 255 ST 2. Podkładki PTFE wymiar 5x55x120 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696973 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa silników elektrycznych Celma w ilości 3 szt. 1. Silnik d3D 112M-4 3,5kW Nr.fabryczny 184630 lub zamiennik-praca p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7699107 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów higienicznych celem zapobiegania rozprzestrzeniania si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698772 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu Ceramika w edukacji artystycznej i terapii w ramach projektu socjalnego gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698837 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zakup oraz przeprowadzenie testów na COVID-19 dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach projektu Bezpieczna Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7700720 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zielone przystanki na terenie miasta Staszowa. Rodzaj zamówienia: usługa (usługa/dostawa/robota budowlana) 1. Przystanek nr 1, Sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7704686 2020-09-23
godz. 12:00
Świętokrzyskie ZUR06/MASZYNY I URZĄDZENIA 12/ Wykonanie i montaż osłon prowadnic dla rdzeni ław GVV. 1. Wykonanie i montaż osłon prowadnic rdzen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7670940 2020-09-23
godz. 13:00
Świętokrzyskie Demontaż i montaż maszyn wyładunkowo/załadunkowych TF wraz ze stołami rolkowymi na piecu nr 8 w Cersanit Wałbrzych 1. Demontaż st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7698803 2020-09-23
godz. 13:00
Świętokrzyskie Zakup mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach projektu Bezpieczna Przyszłość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7695625 2020-09-23
godz. 14:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla 15 uczestników projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany!” pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7696763 2020-09-23
godz. 14:00
Świętokrzyskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb opałowych w budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697156 2020-09-23
godz. 14:00
Świętokrzyskie 1. POMPA CO MAGNA3 80-120 F 360 1x230V PN6 GJ22 PN6 OBIEGOWA DN80 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7683734 2020-09-23
godz. 15:00
Świętokrzyskie przeprowadzenie szkolenia Operator walca drogowego dla 1 osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702124 2020-09-23
godz. 15:00
Świętokrzyskie 1. Naprawa reduktora M1000B ZMCiK Ziębice 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)