Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7562374 2022-03-10
godz. 10:50
Śląskie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice Numer referencyjny: GPIZP.271.16.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi 1) Budynek Urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913218 2021-09-06
godz. 10:00
Śląskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz etap Xd obejmujący rejon: S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603122 2021-07-24
godz. 11:00
Śląskie Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 obejma M16 2x18 G24.003-05.002 AM-50 200 szt. sukcesywnie 2020r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603122 2021-07-24
godz. 11:00
Śląskie Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 obejma M16 2x18 G24.003-05.002 AM-50 200 szt. sukcesywnie 2020r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091304 2021-07-10
godz. 00:00
Śląskie Zlecę położenie więźby dachowej i blachodachówki w Świętochłowicach Zlecę położenie więźby dachowej i blachodachówki o spadku 30 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913020 2021-06-30
godz. 12:00
Śląskie ,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8037937 2021-06-11
godz. 00:00
Śląskie Remont oświetlenia ulicznego na odcinkach: I. od skrzyżowania zlokalizowanego przy budynku magazynu PMS do i na terenie przyległym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479097 2021-06-04
godz. 12:45
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479097 2021-06-04
godz. 12:45
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882101 2021-05-31
godz. 09:30
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie Numer referencyjny: IZ.271.71.2020 Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889458 2021-05-28
godz. 09:30
Śląskie Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A. Numer referencyjny: IZ.271.78.2020 Wykona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087286 2021-05-28
godz. 09:00
Śląskie Dostawa i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn. „eCareMed–Upowszechnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092797 2021-05-26
godz. 11:00
Śląskie Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych 9 szt. pojazdów 22WE (EN76) wraz z wykonaniem prac dodatkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093044 2021-05-26
godz. 11:00
Śląskie Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych 9 szt. pojazdów 22WE (EN76) wraz z wykonaniem prac dodatkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090528 2021-05-26
godz. 10:00
Śląskie Zakup autobusów o napędzie spalinowym klasy Mega (4 szt.) dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081292 2021-05-26
godz. 08:30
Śląskie Dostawa odczynników do badań immunoenzymatycznych – ELISA wraz z dzierżawą sprzętu, dostawa odczynników do aparatu Quantum Blue Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092302 2021-05-25
godz. 13:00
Śląskie Hybrydowa podziemna instalacja do egzergicznej utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego w wyrobiskach górniczych i ich klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090395 2021-05-25
godz. 10:00
Śląskie Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizy parametrów krytycznych Numer referencyjny: LAS-45-PN/7-2021 Odczynniki i m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093529 2021-05-25
godz. 10:00
Śląskie Zrobotyzowane stanowisko do spawania podpór nośnych cystern kolejowych, wyposażone w zautomatyzowany, bramowy system transportowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877935 2021-05-25
godz. 09:30
Śląskie Wykonanie termomodernizacji budynku ZSP Nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70 w Częstochowie. Numer referencyjny: IZ.271.74.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090424 2021-05-25
godz. 08:00
Śląskie Świadczenie usługi transportu sanitarnego II Numer referencyjny: ZP/20/PN/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092988 2021-05-24
godz. 23:59
Śląskie Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowych etykiet z nadrukiem alfabetu Braille’a oraz znaków ostrzegawcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087323 2021-05-24
godz. 12:00
Śląskie Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych dla PKM Katowice Sp. z o.o. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8016889 2021-05-24
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziale Kardiologii Ogólnej i w Zespole Pracowni Hemodynamiki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090353 2021-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa dwóch autobusów napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6 Numer referencyjny: ZPIF.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090371 2021-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa systemu do badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą urządzeń Numer referencyjny: LAS-46-PN/8-2021 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090418 2021-05-24
godz. 10:00
Śląskie Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych zarządzanych przez GDDKiA, Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrzu Numer referencyjny: O.K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090400 2021-05-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawy odczynników i wyrobów medycznych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych Numer referencyjny: LAS-102-PN/26-202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878746 2021-05-24
godz. 09:30
Śląskie Wykonanie termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta ul. Jana Kilińskiego 62 w Częstochowie. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090368 2021-05-24
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa namiotów pneumatycznych oraz zestawu do dekontaminacji masowej” Numer referencyjny: WT-I.2370.6.2021 Dostawa 17 szt. nami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)