Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7479097 2021-06-04
godz. 12:45
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej” Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798891 2021-05-11
godz. 09:00
Śląskie I. Dostawa odczynników dla Pracowni Bakteriologii oraz dzierżawa używanych aparatów ( 2 szt) do hodowli bakterii z krwi i płynów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462352 2021-03-26
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574690 2021-03-10
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja budynku UG Goleszów - docieplenie ścian. Numer referencyjny: IR. 271.6.2020 Modernizacja budynku urzędu gminy w Gole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404930 2021-02-26
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zabudowa instalacji fotowoltaicznych na dachach 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463784 2021-01-29
godz. 09:30
Śląskie Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec Numer referencyjny: ZZ.271.6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534534 2021-01-27
godz. 10:50
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach i budynku Przedszkola w Gaszowicach Numer referencyjny: GPIZP.271.12.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462356 2021-01-25
godz. 00:00
Śląskie OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI na Budowę instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkaniowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7240218 2021-01-20
godz. 09:00
Śląskie Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania jedenastu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Śródmieściu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7462090 2021-01-15
godz. 10:00
Śląskie Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zloka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412666 2020-12-31
godz. 09:00
Śląskie INFORMACJA - ELEKTRONIZACJA ZAWIERANIA UMÓW, ZAMÓWIEŃ I ICH OBSŁUGI. -- Kryteria ogólne -- -- 0,00 1 Informacja - elektronizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7163138 2020-12-31
godz. 00:00
Śląskie Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7535920 2020-12-31
godz. 00:00
Śląskie Żuraw terenowy Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. używanego żurawia z kompletną dokumentacją. Cel zamówienia Celem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080677 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie 1 Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy 1 Sztuka 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7080676 2020-12-28
godz. 00:00
Śląskie Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane 1 Wybrane p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7521417 2020-12-02
godz. 10:00
Śląskie Zakup i dostawa wyposażenia na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach projektu pn.”Budowa punktu selektywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7353946 2020-11-27
godz. 09:00
Śląskie „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” Numer referencyjny: OR.271.4.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553432 2020-11-16
godz. 10:00
Śląskie Dostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7101318 2020-11-06
godz. 12:00
Śląskie Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384216 2020-11-05
godz. 10:50
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice Numer referencyjny: GPIZP.271.5.2020 CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576133 2020-10-09
godz. 00:00
Śląskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7556871 2020-09-30
godz. 12:00
Śląskie Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokale mieszkalne wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382175 2020-09-30
godz. 11:00
Śląskie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry” Numer referencyjny: BZP.271.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384124 2020-09-30
godz. 10:00
Śląskie Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - realizacja projektu na terenie Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7444381 2020-09-30
godz. 10:00
Śląskie Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385908 2020-09-30
godz. 10:00
Śląskie Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg Numer referencyjny: Grp.I.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest robota budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312382 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Porębie - etap I i etap II Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312381 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7546588 2020-09-30
godz. 00:00
Śląskie Zimowe utrzymanie części wspólnych nieruchomości przy ul. św. Franciszka 3, 3A, 5, 5A w Bielsku-Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314114 2020-09-29
godz. 10:00
Śląskie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI ORAZ POMPOWNIAMI ŚCIEKOW ULICY SZOSTKA W ŁAZACH Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)