Przetargi i zamówienia - Rybnik - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7538079 2020-07-03
godz. 07:17
Śląskie Przedmiotem Zamówienia jest: „Remont elewacji szybu dźwigu towarowo-osobowego i klatki schodowej przy I ZRP i II ZRP dla PGE GiEK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7547808 2020-07-03
godz. 09:30
Śląskie Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Apteki Szpitalnej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7542165 2020-07-03
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem Zamówienia jest: „Serwis aparatury Endress Hauser w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik". Szczegółowy Opis Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7544421 2020-07-03
godz. 10:00
Śląskie Utrzymanie czystości w obrębie kotłowni, maszynowni, odpopielania, odżużlania, czystości przestrzeni ciągów podawania paliwa i inn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536799 2020-07-03
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówkach D1 i E, Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr3 – SPZOZ WSS Nr 3 w R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7539203 2020-07-03
godz. 14:00
Śląskie Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rybniku Numer referencyjny: SA.332.27.2020 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512886 2020-07-06
godz. 10:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych Numer referencyjny: LAS-125-PN/30-2020 Wyroby medyczne endoskopoweWyroby medyczne endoskopowe Igły dosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551169 2020-07-06
godz. 12:00
Śląskie 340000/273/5/2020-ZAP Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do układu do automatycznej kompensacji mocy biernej pojemnośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520012 2020-07-07
godz. 00:00
Śląskie Zapytanie ofertowe znak 08/ZO/0A02/2020 Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 390 (39 grup po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548353 2020-07-07
godz. 09:00
Śląskie Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku Numer referencyjny: ZP.271.41.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562719 2020-07-07
godz. 09:00
Śląskie Naprawa drogi leśnej pożarowej nr.41 Paruszowska w l-ctwie Szczotki oraz nr.45 Szczejkowicka w L-ctwie Kłokocin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7560818 2020-07-07
godz. 11:00
Śląskie 340000/273/64/2020-ADG Dostawy elektrycznych, chemicznych i hydraulicznych artykułów eksploatacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557047 2020-07-07
godz. 11:30
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7548206 2020-07-08
godz. 09:00
Śląskie Dawny Szpital Miejski nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście; zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7534427 2020-07-08
godz. 10:00
Śląskie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin Numer referencyjny: ZP.271.38.2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551535 2020-07-09
godz. 09:00
Śląskie Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja projektu budżet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7555809 2020-07-10
godz. 09:00
Śląskie Remont drogi powiatowej 5601S w Lyskach, od skrzyżowania z DP 5025S do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną. Numer referencyjny: ZP-SDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7525908 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie Promocja miasta Rybnik poprzez sport Numer referencyjny: 4/PN/2020 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:— promocja mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557069 2020-07-13
godz. 09:00
Śląskie Roboty ogólnobudowlane – remontowe w mieszkaniu wspomaganym treningowym w Rybniku przy ul. św. Antoniego 11/6. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7557133 2020-07-14
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja sieci Urzędu Numer referencyjny: ZP.271.30.2020 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej (okablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7533781 2020-07-16
godz. 10:00
Śląskie Dostawy materiałów szewnych i hemostatycznych Numer referencyjny: LAS-110-PN/24-2020 Materiał szewny syntetycznyMateriał szewny sy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7533786 2020-07-17
godz. 10:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Numer referencyjny: LAS-135-PN/33-2020 Preparat antyroszeniowyPreparat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562373 2020-07-20
godz. 09:00
Śląskie Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Numer referencyjny: ZP.271.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536324 2020-07-20
godz. 10:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Numer referencyjny: LAS-145-PN/35-2020 Wyroby...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7565776 2020-07-20
godz. 12:00
Śląskie 340000/273/4/2020-CSI-JK Dostawa podzespołów do serwera, macierzy dyskowej oraz szafy Rack dla ZUS o/Bielsko-Biała

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7538550 2020-07-21
godz. 10:00
Śląskie Dostawy wyrobów medycznych, w tym kaniul i strzykawek Numer referencyjny: LAS-162-PN/40-2020 Wyroby medyczne, w tym gł. kaniuleWyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7543568 2020-07-24
godz. 09:00
Śląskie Zad. nr 1 – Dostawa dwóch dwukołowych zamiatarek typu ciągnik – przyczepa. Zad. nr 2 – Dostawa zamiatarki samojezdnej drogowej CNG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7545803 2020-07-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawy defibrylatorów i kardiostymulatorów Numer referencyjny: LAS-126-PN/29-2020 Przedmiotem zamówienia są dostawy defibrylatoró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553371 2020-07-30
godz. 11:00
Śląskie Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania. Numer referencyjny: DZP.2120.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7553366 2020-07-31
godz. 09:00
Śląskie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku – Boguszowicach przy ul. Lompy 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II” Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)