Przetargi i zamówienia - Lubliniec - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067004 2021-04-19 Śląskie Usługa przeglądów, wymiany opon i serwisu klimatyzacji w samochodach będących na wyposażeniu Rejonu w Lublińcu wraz z Obwodami Dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071646 2021-04-19 Śląskie Kompleksowe utrzymanie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8032590 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065164 2021-04-19
godz. 09:00
Śląskie Wynajem statku powietrznego wraz z załogą do realizacji skoków dla JW. 4101 w Lublińcu. Przedmiotem zamówienia jest: Szkolenie do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070253 2021-04-21
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie przeglądu i uszczelnienia poszycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079254 2021-04-21
godz. 11:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, na rzecz pacjentów S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080501 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081718 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów mechanicznych do 3,5 tony dla JW 4101 w Lublińcu Czynności obsługowo naprawcze pojazdów me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082850 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie Część 1 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu Część 2 Dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069706 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)