Przetargi i zamówienia - Kłobuck - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7704329 2020-09-25
godz. 10:30
Śląskie IR.271.040.2020.SA świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711046 2020-09-29
godz. 09:00
Śląskie PZD-BZ.254.30.2020 malowanie pomieszczeń w budynku budynku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni przy ul. Targowej 18.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713149 2020-09-30
godz. 09:00
Śląskie PZD-BZ.254.32.2020 Roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 2002 S w m. Zajączki Pierwsze: Zadanie I: Budowa przepustów pod zj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713147 2020-09-30
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja zastoiny wód opadowych w m. Wąsosz Górny: Zadanie I: Montaż wpustu ulicznego oraz przykanalika w pasie drogi powiatowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713529 2020-10-05
godz. 11:00
Śląskie IR.271.041.2020.SD Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7713527 2020-10-05
godz. 11:00
Śląskie IR.271.042.2020.SD Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636939 2020-10-06
godz. 08:30
Śląskie Dostawa paliw płynnych dla Nadleśnictwa Kłobuck do końca 2022 r. Numer referencyjny: S.270.1.3.2019.PM 1. Sukcesywna dostawa paliw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)