Przetargi i zamówienia - Chorzów - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8077036 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą drewna sosnowego 1. Deski sosnowe Klasa II, wymiary: 3,2 cm x 18 cm x 5 m 15 szt. 2. Deski sosnowe Klasa II, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8042903 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075577 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie nasadzeń na terenie zieleni przy ul. Górniczej 20 w Chorzowie (zadanie z Budżetu Obywatelskiego). W/w zamówienie publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086656 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie PALETA DREWNIANA NOWA IPPC 1200X1000

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059977 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem na obiekcie przy ul. Wolności 139 w Chorzowie Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076949 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie mapy do celów projektowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064203 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest „BUDOWA WINDY TOWAROWEJ W PRZEDSZKOLU NR 5 PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 27 W CHORZOWIE”polegająca na:a) wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068423 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie BUDOWA WINDY TOWAROWEJ W PRZEDSZKOLU NR 5 PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 27 W CHORZOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082599 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie Sukcesywna dostawa wody mineralnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087950 2021-04-23
godz. 13:00
Śląskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092484 2021-04-23
godz. 13:00
Śląskie Nabór do pracy w charakterze instruktora osoby niewidomej w zakresie: Projekt Krok ku samodzielności współfinansowany ze środków P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033686 2021-04-23
godz. 23:59
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wentylatora wyciągowego z suszarni stanowiącego element węzła autoklawu w ramach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080831 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie druk materiałów poligraficznych na potrzeby wydarzeń organizacyjnych przez Miasto - II przetarg Część 1 Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081006 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Niszczenie akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021 - 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082432 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Wykonie badań geotechnicznych gruntu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078701 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania skutków zimy metodą alpinistyczną.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089125 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego wraz z dostawą na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078789 2021-04-26
godz. 11:00
Śląskie Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna -ŚCP Część nr 1 – Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079314 2021-04-26
godz. 11:00
Śląskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Część nr 1-Zakup macierzy dyskowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8037515 2021-04-26
godz. 23:59
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą transportowej dmuchawy wysokociśnieniowej (element węzła autoklawu w ramach linii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087936 2021-04-27
godz. 14:00
Śląskie ZTS/213/2021 - Wywóz wraz z załadunkiem i utylizacja mas ziemnych oraz gruzu w związku z modernizacją torowiska tramwajowego na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085433 2021-04-27
godz. 23:59
Śląskie Wdrożenie innowacyjnej technologii zindywidualizowanego wykonania protez i epiprotez oka z wykorzystaniem technologii wytwarzania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082579 2021-04-28
godz. 14:00
Śląskie FZ/252/2021 - Zakup wraz z dostawą wkładek sprężynujących „Saba” do kół wagonów tramwajowych 105N.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8041393 2021-04-28
godz. 16:30
Śląskie WYKONANIE REMONTU DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. RODZINY OSWALDÓW 22-24 UL. LOMPY 10 W CHORZOWIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047350 2021-04-29
godz. 09:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej w Chorzowie” Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047332 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Dostawa substancji czynnych w programach lekowych na rok 2021 (2) Numer referencyjny: ZSM ZP/6/2021 Wartość bez VAT: 544 654.10 PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8086479 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie „Dostawa i montaż I-go wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie” PRZETARG 2 Część 1 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086527 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie aplikacji "Wirtualne muzeum" wraz z wyposażeniem stanowiska stacjonarnego VR 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089579 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych (2)- Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stella...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092461 2021-04-29
godz. 14:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą 10 sztuk komór łukowych bezazbestowych z utylizacją zużytych komór azbestowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)