Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8079319 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych dla Prokuratury Okręgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061640 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie GRZ/262/45-TO/2021 Odbiór i przetwarzanie metodą odzysku R3 ustabilizowanych osadów ściekowych powstających na oczyszczalniach ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083719 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie K2000405/UTYLIZACJI ODPADU W POSTACI ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW SZLIFIERSKICH KODY ODPADÓW : 12 01 20* ( ZAWIERAJACE MAT. NIEBEZPIECZNE) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079363 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wywóz odpadów komunalnych z siedziby Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 sukcesywny wywóz odpadów stałych oznaczonych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088277 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie robót porządkowych wraz z uty Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 Wykonanie robót porząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090559 2021-04-23
godz. 09:54
Śląskie 14/JS/DSZ/21 Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów - szkło PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070097 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Sprzedaż złomu stalowego z lok SM42 . Lokalizacja Tabor Dębica w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083788 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 06 06 99 zakładu w Raciborzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086669 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i utylizacja odpadów o kodach:16 11 04- tygiel; 16 03 04- cement boregel; 16 03 05*- cement C34; 16 05 08*- alkohol benzylo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087434 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Usługa odbiobu,transportu i unieszkodliwiania odpadów kuchennych z Sekcji Żywnościowej Szkoły Policji w Katowicach. Kod odpadów 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088651 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i utylizacja odpadów o kodach: 06 04 04* - 10 kg (odpady zawierające rtęć) oraz 16 05 06* - 6 kg (chemikalia laboratoryjne ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089343 2021-04-26
godz. 08:10
Śląskie 5/DTI/2021 Transport odpadów medycznych zakaźnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Transport odpadów medycznych zakaźnych Transport odpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077202 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Odbiór, (transport) i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z GPZON w Jastrzębiu-Zdroj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077688 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Usługa polegająca na wywozie nieczystości płynnych i ich utylizacji dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek) przez okres 12 miesięcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081990 2021-04-26
godz. 12:00
Śląskie Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych – Piekary Śląskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084781 2021-04-26
godz. 12:00
Śląskie RFP na Świadczenie usługi wywozu wraz z utylizacją nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w Łazach Świadczenie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086602 2021-04-26
godz. 12:00
Śląskie Dostawa i wynajem długoterminowy kabin sanitarnych typu standard, wraz z ubezpieczeniem od kradzieży lub dewastacji.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084103 2021-04-26
godz. 14:00
Śląskie „Utylizacja odpadów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary–Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Mysłowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084101 2021-04-26
godz. 14:00
Śląskie Utylizacja odpadów (aparaty ucieczkowe) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043496 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Buczkowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selekty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076046 2021-04-27
godz. 11:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych Numer referencyjny: DZ.3321.5.2021 Zad. 1 – Odbiór odpadów innych niż medyczne3.3. W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087936 2021-04-27
godz. 14:00
Śląskie ZTS/213/2021 - Wywóz wraz z załadunkiem i utylizacja mas ziemnych oraz gruzu w związku z modernizacją torowiska tramwajowego na od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091662 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 06 06 99 zakładu w Raciborzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089669 2021-04-28
godz. 11:00
Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05, z oczyszczalni ścieków w Krzepicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092437 2021-04-28
godz. 11:00
Śląskie Wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092455 2021-04-28
godz. 11:00
Śląskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087644 2021-04-29
godz. 09:00
Śląskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 w szacunkowej ilości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080715 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Nazwa postępowania: "Wybór Wykonawcy kompleksowej obsługi Katowice Airport w zakresie odbioru i wywozu odpadów (...) ", nr postępo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080804 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie wywozu i utylizacji niebezpiecznych odpadów wraz z dzierżawą kontenerów w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087398 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Wywóz i utylizacja odpadów medycznych wytwarzanych przez zamawiającego - ok. 155 Mg 66-P-21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)