Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - projekt ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067956 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Budowa gazociągów śr/c z przyłączami wraz z dokumentacja projektową/UP/00402060/Siemonia/Jaworznik/Budowa gazociągu śr/c PT+RBM/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081621 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Projekt w zakresie budowlanym i instalacyjnym dotyczący przyłączenia do niskoparametrowej instalacji odbiorczej, za indywidualnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085683 2021-04-26
godz. 14:30
Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla lokali mieszkalnych nr 2 i 8 w budynku przy ul. Par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069689 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie Wykonaniewęzłacieplnegowedługwarunkówprzyłączeniadosieciciepłowniczejuzyskanych z TAURONCiepło sp.zo.o.wKatowicachoraz instalacjic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090950 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie Budowa przyłączy gazu wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Ustroń ul. Olchowa wraz z zakupem i montażem szafek. Teren dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090229 2021-04-29
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych, usług: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w zakresie wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078401 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Budowa gazociągów śr/c z przyłączami wraz z dokumentacja projektową/UP/00408612/Częstochowa/Suwalska/Budowa gazociągu śr/c PT+RBM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084503 2021-05-05
godz. 08:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górnicze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078098 2021-05-07
godz. 09:00
Śląskie „Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec” Część 1 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073273 2021-05-13
godz. 12:00
Śląskie Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki – opracowanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084554 2021-05-19
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa gazociągu Trzebiesławice–Częstochowa w miejscowości Jastrząb wraz z budową podwójnego ZZU kątowego oraz nowego ZZU do S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)