Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - projekt wod-kan - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8072652 2021-04-22
godz. 07:45
Śląskie Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa i odbudowa obwałowań rzeki Pszczynki w km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075551 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy przepustu pod ulicą Wczasową w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077669 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego systemu AKPiA na oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062821 2021-04-22
godz. 09:15
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064667 2021-04-22
godz. 10:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN1200 na Dz800 Ruda Śląska ul. Hallera-Planty Kowalski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067347 2021-04-23
godz. 09:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN800 w ul. Czereśniowej w Czerwionce - Leszczynach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091908 2021-04-26
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie n/w zadań: 1. Dokumentacja kosztorysowa na rozbiórkę budynku gospodarczego ze stodołą i wiatą (K-1110,00 m3) znajdującyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082784 2021-04-26
godz. 12:00
Śląskie Ekspertyza ustalająca przyczyny przemieszczenia ściany szczelnej poniżej lewego przyczółka jazu na stopniu wodnym Januszkowice rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084598 2021-04-26
godz. 12:00
Śląskie ET/R/64/2021 Wykonanie projektu wraz z kompletem dokumentów oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075262 2021-04-27
godz. 00:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji gospodarki wodnej w Zakładzie Wytwarzania Tychy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8045439 2021-04-27
godz. 11:00
Śląskie TI.261.05.2021 Koncepcja modernizacji stacji produkującej wodę pitną MIRÓW zlokalizowana w Częstochowie ul. Mirowska 247/251 PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092555 2021-04-27
godz. 12:00
Śląskie Projekt udrożnienia instalacji wodno-kanalizacyjnej przy budynku Stacji Ratownictwa Górniczego do kanalizacji dla Spółki Restruktu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062289 2021-04-28
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie instalacji hydrantowej w budynku przy ul. 3-go Maja 5 w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072871 2021-04-28
godz. 09:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077889 2021-04-29
godz. 09:00
Śląskie Oprac dok proj i uzysk decyzji, nadzór: Z1–Budowa sieci wod i kan san wraz z tłocznią w ul Fredry, Nowej, A Kowalskiej i Broniewsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084850 2021-05-05
godz. 10:00
Śląskie Budowa parkingów na przedpolu wejścia do Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie wraz z budową podjazdu dla osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)