Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - sprzęt i instalacje p-poż - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8070255 2021-04-19 Śląskie Usługa rocznego przeglądu hydrantów oraz gaśnic będących wyposażeniem Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068936 2021-04-20
godz. 09:00
Śląskie Serwis urządzeń systemu wczesnego wykrywania pożaru dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063361 2021-04-21
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077496 2021-04-21
godz. 09:00
Śląskie Dostawa pozostałego sprzętu p/pożarowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK-PIEKARY na 2021 r. gr. 285-5 1 TABLICA INFORMACY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076484 2021-04-21
godz. 13:00
Śląskie Remont gaśnic i hydrantów wraz z utylizacją zużytego sprzętu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063368 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077768 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie WĘŻE STRAŻACKIE, PRĄDOWNIKI, PRZEŁĄCZNIKI, HYDRANT (AM529376 ZKR)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083773 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie GAŚNICA GP6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077032 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP} w obiekcie Forum zlokalizowanym przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080501 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078742 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa skokochronów 4 szt.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa skokochronów pneumatycznych w ilości czterech sztuk zgodnie z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065308 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Dostosowanie budynku I/ZUS w Jaworznie do przepisów ppoż. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Inspektoratu ZUS w Jaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070222 2021-05-04
godz. 13:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na - wykonanie instalacji hydrantowej p-poż obiektów przy ul. Nawojowskiej 46 w Nowym Sączu Wykonanie ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)