Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8072722 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073266 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075270 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne na rzecz osadzonych Zakładu Karnego w Cieszynie w zakresie ujętym w następujących częściach postępowania: Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067613 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie „Stwierdzanie zgonów, ustalanie ich przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Ruda ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086554 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w trakcie dyżurów medycznych w Oddziale Alergologii i Immunologii Klinicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089804 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych, objętych opieką Górnośląskiego Centrum Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086547 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086558 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i chirurgii naczyniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077057 2021-04-22
godz. 14:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę i lekarza w trakcie specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066703 2021-04-22
godz. 15:30
Śląskie Wybór realizatora Programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2015-2021 w 2021 r., zaakceptowanego przez Agencję Oceny Technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066692 2021-04-22
godz. 15:30
Śląskie Wybór realizatora Programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2021 kontynuacja w 2021 r., zaakceptowanego przez Agenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064850 2021-04-23
godz. 08:00
Śląskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: Usługi lekarskie w zakresie ortopedii i traumatologii w ramach dyżurów lekarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064180 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologiczne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065252 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Usługi lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej w ramach dyżurów lekarskich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075749 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze: 1. Pielęgniarstwa w Zakładzie Pielęgn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085100 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Góra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085099 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śledczego w Tarnowskich Góra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085082 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dermatologa dla osób pozbawionych wolności w ambulatorium z izbą chorych Aresztu Śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080896 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w zakresie pełnienia dyżurów medycznych oraz w zakresie ordynacji podstawow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089801 2021-04-23
godz. 13:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu reumatologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, w Oddziale Pneumonologii or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092484 2021-04-23
godz. 13:00
Śląskie Nabór do pracy w charakterze instruktora osoby niewidomej w zakresie: Projekt Krok ku samodzielności współfinansowany ze środków P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089797 2021-04-23
godz. 14:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale GCM - w Szpitalu tymczasowym mieszczący...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075845 2021-04-23
godz. 14:35
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075746 2021-04-23
godz. 15:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: Opieki całodobowej oraz dyżurów lekarskich. 1. w Oddziale Nefrologiczno-Wewnętrznym 2. w Oddzial...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073876 2021-04-23
godz. 23:59
Śląskie Dzienny Oddział Geriatryczny - druga edycja. Wyłonienie realizatorów dyżuru teleopiekuna w ramach systemu teleopieki w projekcie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071062 2021-04-23
godz. 23:59
Śląskie Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności Część I – Badania lekarskie „Prawo jazdy kat. C; Kw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078105 2021-04-26
godz. 08:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084137 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Udzielanie Świadczeń: Lekarskich na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, na Oddziale Psychiatrycznym II przy ul. Korc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077378 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne w dziedzinie: chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077795 2021-04-26
godz. 11:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych - przez ratownika medycznego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentami Izby Przyjęć / Szpital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)