Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081089 2021-04-22
godz. 07:45
Śląskie 1. Remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, opaski, chodnika, drogi dojazdowej, szamba, nawierzchni trawiastej znajdujących się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075585 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego w Ustroniu na aktywne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066765 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Naprawa nawierzchni asfaltowych w gminach: a) Wodzisław Śl., b) Pszów, c) Rydułtowy, d) Radlin, e) Gorzyce, f) Godów, g) Marklowic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063422 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068422 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065339 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu w ramach środków Budżetu Obywatelskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068429 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065131 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Modernizacja dróg gminnych - etap II ul. Szeroka w Goleszowie, długość drogi – ok. 1 370 mb, nawierzchnia jezdni ok. 4 110 m2, Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062179 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Remont chodników w ciągu ulicy Paryskiej i Rycerskiej w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065700 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Remont chodników

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066268 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Remont chodników w ciągu ulicy Paryskiej i Rycerskiej w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079606 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie wykonanie placów magazynowych i drogi dojazdowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913272 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie ZP-2380-490-69/2020 KWP w Katowicach – modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu-realizacja” Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065355 2021-04-23
godz. 09:45
Śląskie Odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach w 2021 roku’ Przedmiotem zamówienia publ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063376 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja ul. Zamoście w Lędzinach Przedmiotem zamówienia ( zał. nr 1 do SWZ) pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065329 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku 4.1. Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066006 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” 1) Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Wandy (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065333 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Budowa parkingu w obrębie kompleksu Jonidło – etap II Budowa odcinka drogi, chodnika, schodów wraz z miejscami parkingowymi dla C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068396 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Sukcesywna wymiana oraz wykonanie regulacji włazów drogowych i wpustów deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065309 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu przy plaży miejskiej w Będzinie. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie rekrea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066213 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067161 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068185 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie „Roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2021 roku” Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068323 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie TRAKT RUDZKI- zadanie nr 5 (Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera) i 6 (Park Dworski) Część nr 1: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065140 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Remonty nawierzchni dróg i ulic w Jastrzębiu – Zdroju – remont ul. Myśliwskiej od ul. Świerklańskiej do granic miasta Zakres robó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066502 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Budowa parkingu dwupoziomowego dla samochodów osobowych i ciężarowych na działkach 14/41, 14/45, 14/49 obręb 13 w Cieszynie - I et...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087168 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie placyku gospodarczego wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku przy pl. Wolskiego 7 w Bytomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087892 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie NIP.271.1.9.2021.B Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Wręczyca Wielka. PRZEDMIOT POSTĘPOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089793 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj, relacji Wręczyca Wielka - Długi Kąt w zakresie: Zadanie I: Ścinka po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)