Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081089 2021-04-22
godz. 07:45
Śląskie 1. Remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, opaski, chodnika, drogi dojazdowej, szamba, nawierzchni trawiastej znajdujących się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062916 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Budowa sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w ul. Na Piaskach w Zabrzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077336 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Głowica suwakowa 3/8" do baterii gwint żeński 15 ząbków (KP AM536334)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072361 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawa, montaż, uruchomienie wraz z podłączeniem do systemu SCADA OŚ „Centrum” Stacji zlewczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079282 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywna dostawa rur PE 100 RC SDR 11 PN16

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074960 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075231 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zadania pt.: Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba, w zakresie: Część 1: Przegląd sieci piez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083720 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie „Dostawa łączników, kształtek, drobnej armatury 2021-2022”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084748 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Armatura sanitarna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088240 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Dostawa filtrów do dejonizatora wody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051121 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie w 2021 roku następujących robót: 1) wymiana drzwi wejściowych w 14 klatkach, przeniesienie istniejących drzwi z zewnątr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087182 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Wymiana odcinka około 13 mb instalacji zasilającej w zimną wodę użytkową budynek przy ul. Szafirowej 17 w Gliwicach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076985 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa przyłącza wodociągowego dla zasilania instalacji p.poż. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078774 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie R01/12/2021 „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rur i kształtek” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079238 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie przyłącza wodociągowego do komory wodomierzowej dla potrzeb hydrantu p.poż zewnętrznego nr działki 1770/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080946 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywna dostawa materiałów do budowy kanalizacji (producent; Magna Plast,Kaczmarek,Wawin) 1 Kineta zbiorcza PP w zakresie fi 29...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062119 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Remont, wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej fi 160-2 szt i zabudowa 2 studzienek fi 400 Chorzów, ul. Azotowa 17

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065329 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku 4.1. Przedmiotem zamówienia są ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066215 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Remonty studzienek wodościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065635 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie „Remonty studzienek wodościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066006 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie.” 1) Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Wandy (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068435 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Remonty studzienek wodościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082883 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo - kanalizacyjnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067368 2021-04-23
godz. 10:30
Śląskie Naprawa odcinka napowietrznego rurociągu DN1600 na ujęciu Piaskownia-SUW Maczki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063392 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Sukcesywna wymiana oraz wykonanie regulacji włazów drogowych i wpustów deszczowych na terenie miasta Sosnowca. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068396 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Sukcesywna wymiana oraz wykonanie regulacji włazów drogowych i wpustów deszczowych na terenie miasta Sosnowca.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8027725 2021-04-23
godz. 11:30
Śląskie Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Mazowieckiej i Wczasowej w Bielsku-Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067645 2021-04-26
godz. 08:00
Śląskie Przebudowa - budowa sieci wodociągowej 315PE Pogórze - Górki Wielkie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068185 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie „Roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2021 roku” Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)