Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063368 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077768 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie WĘŻE STRAŻACKIE, PRĄDOWNIKI, PRZEŁĄCZNIKI, HYDRANT (AM529376 ZKR)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083773 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie GAŚNICA GP6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077032 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP} w obiekcie Forum zlokalizowanym przy ul. Modrzejowskiej 32a w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080501 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056460 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Zabezpieczenie majątku na Centralnym Składowisku Odpadów Górniczych w Knurowie przed kradzieżą oraz fizyczna ochrona terenu Centra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078742 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa skokochronów 4 szt.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa skokochronów pneumatycznych w ilości czterech sztuk zgodnie z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065308 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Dostosowanie budynku I/ZUS w Jaworznie do przepisów ppoż. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Inspektoratu ZUS w Jaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093060 2021-04-23
godz. 13:15
Śląskie Zakup kamer dla KWP w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078374 2021-04-23
godz. 23:59
Śląskie System intralogistyczny do obsługi chłodni wielkopowierzchniowych działający w oparciu o roboty mobilne charakteryzujące się niską...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084068 2021-04-26
godz. 07:00
Śląskie SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY ; SYRENA; 24VDC; 109 DB; SYRENA:134; OZN. PRODUCENTA: 13400075; SYMBOL TME: 13400075 (ZKP AM534933)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077582 2021-04-26
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie dozoru i ochrony fizycznej siedziby oraz mienia Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088226 2021-04-26
godz. 15:00
Śląskie Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088227 2021-04-26
godz. 15:00
Śląskie Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092546 2021-04-28
godz. 07:00
Śląskie Wodowskaz transparentny - czarno-biały ( przeznaczony do transmisji obrazu kamerą TV ) typ A2T (ZKP AM539348)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085387 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie „Modernizacja monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej 72” Zakres zadań do wykonania w ramach niniejszego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087101 2021-04-28
godz. 10:00
Śląskie Remont instalacji p.poż na terenie ZWB EC2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087104 2021-04-28
godz. 13:00
Śląskie Modernizacja strefy p.poż. w garażach przy B-10 w ZW Katowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090275 2021-04-28
godz. 13:00
Śląskie Zakup zamków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088182 2021-04-28
godz. 14:00
Śląskie Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074429 2021-04-29
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej dla potrzeb Oddziałów PGG S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070222 2021-05-04
godz. 13:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na - wykonanie instalacji hydrantowej p-poż obiektów przy ul. Nawojowskiej 46 w Nowym Sączu Wykonanie ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085696 2021-05-06
godz. 11:00
Śląskie 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż.”2.Przedmiot zamówienia obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090156 2021-05-07
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja klatki schodowej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kabla zasilającego oraz wewnętrznych linii zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)