Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8083177 2021-04-22 Śląskie Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych na rzecz Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086939 2021-04-22 Śląskie wykonanie przeglądu technicznego/wzorcowania n/w urządzeń: Pakiet nr 1 - Inkubator CO2 Panasonic MCO-170 AIC Inkubator CO2 Panason...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072722 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073266 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z aktualnym zapotrzebowaniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. St...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076133 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074340 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA ANALIZATORA DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH Przedmiot zamówienia stanowi dostawa analizatora mikrobiologicznego (1 szt.) dla Labor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074458 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO REAL TIME PCR 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa systemu do real time PCR (1 szt.) dla Lab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075270 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne na rzecz osadzonych Zakładu Karnego w Cieszynie w zakresie ujętym w następujących częściach postępowania: Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076142 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przerywanego uścisku pneumatycznego - 1 szt. Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082437 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa EKG na podstawie jezdnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067613 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie „Stwierdzanie zgonów, ustalanie ich przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Ruda ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073650 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Pakiet nr 1 Tlen medyczny I - szczegółowy opis zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074469 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa leków:Zad. 1 – Selexipag tabl. – Program lekowy NFZZamawiający nie dopuszcza składania ofert c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8075510 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących oraz preparatów pielęgnacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079149 2021-04-22
godz. 11:00
Śląskie Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących oraz preparatów pielęgnacyjnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043415 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Dostawa produktów leczniczych objętych refundacją NFZ Numer referencyjny: 36/EZP/21 Riociguat tab. powl.Riociguat tab. powl. 5 poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8067760 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Dostawa wózków anestezjologicznych Numer referencyjny: 43/EZP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków anestezjologicznych sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067771 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Dostawa szaf i regałów na sprzęt medyczny Numer referencyjny: 42/EZP/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf i regałów na sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086554 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w trakcie dyżurów medycznych w Oddziale Alergologii i Immunologii Klinicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089804 2021-04-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych, objętych opieką Górnośląskiego Centrum Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086547 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086558 2021-04-22
godz. 13:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i chirurgii naczyniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077057 2021-04-22
godz. 14:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej przez lekarza specjalistę i lekarza w trakcie specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066703 2021-04-22
godz. 15:30
Śląskie Wybór realizatora Programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2015-2021 w 2021 r., zaakceptowanego przez Agencję Oceny Technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066692 2021-04-22
godz. 15:30
Śląskie Wybór realizatora Programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa na lata 2015-2021 kontynuacja w 2021 r., zaakceptowanego przez Agenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072996 2021-04-22
godz. 23:59
Śląskie Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjne technologie oraz wprowadzenie nowych usług. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073423 2021-04-22
godz. 23:59
Śląskie Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjne technologie oraz wprowadzenie nowych usług. Medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073424 2021-04-22
godz. 23:59
Śląskie Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w innowacyjne technologie oraz wprowadzenie nowych usług. Urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071622 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Usługa serwisowa polegająca na przeprowadzaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych, wykonywaniu napraw, usuwaniu bieżących awari...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086942 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej na okres 24 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)