Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8029867 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie 10 piezometrów o głębokości do ok. 100 m w byłych obszarach górniczych kopalń rudnych ZGH Orzeł Biały dla Spółki Restruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076949 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie mapy do celów projektowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079409 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Nadzór geologiczny nad realizacją zadania pod nazwą Remont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna-przesłona przeciwfil...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080986 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082432 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Wykonie badań geotechnicznych gruntu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092770 2021-04-26
godz. 17:00
Śląskie Wykonanie zamówienia obejmującego wykonanie usług geodezyjnych w następującym zakresie: 1. wykonanie usługi geodezyjnej polegające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090704 2021-04-27
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie sporządzania oceny odporności statycznej i dynamicznej - inwent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090001 2021-04-27
godz. 11:00
Śląskie Opracowanie opinii geotechnicznej dla działki nr 562/5 położonej przy ul. Raciborskiej ; 44-280 Rydułtowy na potrzeby planowanej i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087994 2021-04-28
godz. 15:00
Śląskie NIP.271.2.7.2021 Wykonanie opracowań geodezyjnych dotyczących podziałów i rozgraniczenia nieruchomości PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069928 2021-04-29
godz. 00:00
Śląskie Udział eksperta w realizacji projektu Ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Wę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089626 2021-04-29
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie usługi opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Małej Łąk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076760 2021-05-04
godz. 00:00
Śląskie Zlecę odnowienie, wytyczenie działki w Irządzach Dzień dobry. Zlecę odnowienie, wytyczenie działki w Irządzach. Zainteresowanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089622 2021-05-04
godz. 00:00
Śląskie Wykonywanie obmiarów geodezyjnych składowisk węgla w TAURON Ciepło sp. z o.o. na 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083829 2021-05-05
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie otworu wiertniczego badawczego z pochylni 512 w pokładzie 501 w aprtii A zach. wraz z jego ewentualnym udrażnianiem dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090581 2021-05-06
godz. 12:00
Śląskie 10/2021/U Wykonanie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej biurowca położonego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44. PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092375 2021-05-07
godz. 12:00
Śląskie Wykonanie prac geodezyjnych rozgraniczenia nieruchomości.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)