Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Energia odnawialna (OZE) - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085399 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie „Inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne celem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymania dotyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085133 2021-04-27
godz. 23:59
Śląskie Rozszerzenie profilu działalności sposobem na zwiększenie konkurencyjności restauracji Celem zamówienia jest wybór dostawcy insta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087142 2021-04-28
godz. 23:59
Śląskie Zmodernizowanie bazy noclegowej wraz z poszerzeniem zakresu oferowanych usług sposobem na utrzymanie konkurencyjności firmy i dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077624 2021-04-30
godz. 10:00
Śląskie Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Górnośląskiej 9 w Wiśle (1 komplet, nowe) Kod CPV: 09331200 - Słoneczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8093360 2021-05-06
godz. 23:59
Śląskie Inwestycja w technologię produkcji polikarboksylatów w celu utrzymania konkurencyjności firmy Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091989 2021-05-07
godz. 08:00
Śląskie Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa. 1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż ins...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078098 2021-05-07
godz. 09:00
Śląskie „Montaż instalacji do wytwarzania odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudziniec” Część 1 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092927 2021-05-10
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni Targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7789402 2021-05-14
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081369 2021-05-20
godz. 12:00
Śląskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913020 2021-06-30
godz. 12:00
Śląskie ,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562374 2022-03-10
godz. 10:50
Śląskie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice Numer referencyjny: GPIZP.271.16.2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi 1) Budynek Urz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)