Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8075231 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie zadania pt.: Specjalistyczne usługi na obiekcie hydrotechnicznym Świnna Poręba, w zakresie: Część 1: Przegląd sieci piez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078134 2021-04-22
godz. 14:00
Śląskie Wykonanie ciągłego pomiaru jakości ścieków dopływających do obecnie eksploatowanej oczyszczalni ścieków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087122 2021-04-23
godz. 15:00
Śląskie Pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w Tarnowskich Górach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083642 2021-04-27
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie opracowania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083078 2021-04-29
godz. 12:00
Śląskie G2100093/Pomiar emisji substancji do powietrza z kotłowni opalanej gazem ziemnym i opracowanie raportu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087090 2021-05-06
godz. 08:00
Śląskie „Roboty budowlane w ramach zadania: Rekultywacja 7 osadników byłej kopalni „Centrum” dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Gó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091999 2021-05-12
godz. 09:00
Śląskie Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice oraz odbiór i zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906659 2021-05-17
godz. 12:00
Śląskie Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie” Rozbudowa Składowiska odpadów innych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)