Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081089 2021-04-22
godz. 07:45
Śląskie 1. Remont budynku mieszkalnego, gospodarczego, opaski, chodnika, drogi dojazdowej, szamba, nawierzchni trawiastej znajdujących się...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079162 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie usług w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów na terenie miasta Bielsko-Biała – REJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077049 2021-04-22
godz. 09:40
Śląskie Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062186 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa Tężni Miejskiej” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074461 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Pielęgnacja zieleni – Utrzymanie terenów zieleni miejskiej. 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni miejskiej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075577 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie nasadzeń na terenie zieleni przy ul. Górniczej 20 w Chorzowie (zadanie z Budżetu Obywatelskiego). W/w zamówienie publicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076380 2021-04-22
godz. 10:00
Śląskie Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łazy 1. Zamawiający dokonuje podziału na zadania.1) Zadanie nr 1 Pielęgn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063376 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja ul. Zamoście w Lędzinach Przedmiotem zamówienia ( zał. nr 1 do SWZ) pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077368 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Trzeci pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych administrowanych przez Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077696 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich Nr 408 i 921

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074697 2021-04-23
godz. 14:00
Śląskie „Koszenie terenów zielonych dla LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, Czechowice – Dziedzice”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065309 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu przy plaży miejskiej w Będzinie. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie rekrea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068410 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe terenu przy plaży miejskiej w Będzinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068323 2021-04-26
godz. 09:00
Śląskie TRAKT RUDZKI- zadanie nr 5 (Ogród sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. Gen. Hallera) i 6 (Park Dworski) Część nr 1: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065312 2021-04-26
godz. 11:00
Śląskie Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 11 w Tychach 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073223 2021-04-26
godz. 15:00
Śląskie Cykliczna pielęgnacja zieleni wewnętrznej w Wodnym Parku Tychy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063979 2021-04-27
godz. 00:00
Śląskie Zlecę uprzątnięcie ogrodu i przygotowanie go do okresu wiosennego - Górki Wielkie Witam. Zlecę uprzątnięcie ogrodu i przygotowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069708 2021-04-27
godz. 09:00
Śląskie Realizacja zad. inwestyc. w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080806 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie Koszenie traw,chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich z podziałem na zadania. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080801 2021-04-27
godz. 10:00
Śląskie Koszenie poboczy, skarp i rowów dróg powiatowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2021 roku Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073076 2021-04-27
godz. 11:00
Śląskie ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE ORAZ MONTAŻ KONSTRUKCJI KUWETY NA ROŚLINNOŚĆ W KSZTAŁCIE LOGO „SOSNOWIEC ŁĄCZY” NA CENTRALNEJ WYSPIE RO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092595 2021-04-27
godz. 12:00
Śląskie Utrzymanie (w ruchu) i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny Żabk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066978 2021-04-28
godz. 09:00
Śląskie Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070965 2021-04-28
godz. 09:00
Śląskie Opracow. dokum. oraz wyk. zaprojekt. robót dot. wyk. zagospod terenu pn.: „Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092026 2021-04-29
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090840 2021-04-29
godz. 09:00
Śląskie Zagospodarowanie brzegów rzeki Czarnej Przemszy Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania brzegów rzeki Czarnej Przemsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086995 2021-04-29
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie osadnika nr 30 w Gliwicach Etap 1 – wykonanie nasadzeń zastępczych, Etap 2 – utrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080241 2021-04-30
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. w zakresie budowy obiektów małej architektury...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092741 2021-04-30
godz. 00:00
Śląskie Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w otoczeniu budynku wielorodzinnego zgodnie z dokumentacja projektową do pobrania na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)