Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: śląskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7789402 2021-01-11
godz. 10:00
Śląskie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090015 2021-04-22 Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego budowę wybiegu dla psów z urządzeniami z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072652 2021-04-22
godz. 07:45
Śląskie Wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa i odbudowa obwałowań rzeki Pszczynki w km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067269 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego na wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z wykonanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075551 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy przepustu pod ulicą Wczasową w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077669 2021-04-22
godz. 08:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego systemu AKPiA na oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072657 2021-04-22
godz. 08:45
Śląskie Opracowanie koncepcji naprawy ul. Pszczyńskiej w ciągu drogi DW 933 na odcinku od ul. Niepodległości do włączenia się do obwodnicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083586 2021-04-22
godz. 08:45
Śląskie Wykonanie opinii techniczno-ekonomicznej, opinii budowlanych oraz operatów szacunkowych dla niżej wymienionych obiektów budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077446 2021-04-22
godz. 09:00
Śląskie 1 Usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego(Pakiet 1) oraz kierowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062821 2021-04-22
godz. 09:15
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064341 2021-04-22
godz. 09:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont dachów budynków magazynu-Piekary Śląskie ul. Rozalki 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064667 2021-04-22
godz. 10:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN1200 na Dz800 Ruda Śląska ul. Hallera-Planty Kowalski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073622 2021-04-22
godz. 10:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera w Częstochowie na odcinku do ul. Dan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076603 2021-04-22
godz. 11:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081901 2021-04-22
godz. 11:30
Śląskie Wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej przy ul. Różyckiego 32.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067604 2021-04-23
godz. 00:00
Śląskie Świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów stanu technicznego elementów budynku zgodnie z zakresem, o który...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075545 2021-04-23
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067347 2021-04-23
godz. 09:30
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa wodociągu DN800 w ul. Czereśniowej w Czerwionce - Leszczynach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067052 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zielony park na Zaborzu -w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego VII E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067094 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Sprawowanie pięcioletniego nadzoru techniczno - eksploatacyjnego nad kominami stalowymi zlokalizowanymi w poszczególnych Oddziałac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082598 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Przegląd roczny stanu technicznego budynku OKE w Jaworznie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082411 2021-04-23
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu biurowego kontenerowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067669 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy Przychodni Brackiej na Chopina w Mysłowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067956 2021-04-23
godz. 11:00
Śląskie Budowa gazociągów śr/c z przyłączami wraz z dokumentacja projektową/UP/00402060/Siemonia/Jaworznik/Budowa gazociągu śr/c PT+RBM/U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067398 2021-04-23
godz. 11:30
Śląskie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szybu wentylacyjnego Szczęśliwa Pomoc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067649 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Gór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068170 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie Opracowanie pełnozakresowej, pełno branżowej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070148 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA LED HALI PRODUKCYJNEJ 3000M2 WRAZ Z WYMIANĄ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073502 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA LED HALI PRODUKCYJNEJ 3000M2 WRAZ Z WYMIANĄ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077641 2021-04-23
godz. 12:00
Śląskie Zaproszenie do składania ofert do postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo Zamówień Publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)