Przetargi woj. śląskie

Województwo Śląskie jest głównym przemysłowym regionem Polski oraz najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym. To również najgęstsza w kraju sieć dróg ekspresowych i autostrad. W 2015 r. ogłoszonych zostało aż 81231 zamówień, co stanowi ponad 18% całkowitej ilości ogłoszonych przetargów i zleceń w Polsce. Monitorując przetargi z woj. śląskiego uzyskasz dostęp do cennych informacji różnych branż.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7100945 2020-01-28
godz. 10:50
Śląskie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” Numer referencyjny: BZP.271.1.48.2019 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7106316 2020-02-14
godz. 10:00
Śląskie REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2 Numer referencyjny: RI.271.0006.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7106316 2020-02-14
godz. 10:00
Śląskie REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU - postępowanie nr 2 Numer referencyjny: RI.271.0006.2019 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319311 2020-02-21 Śląskie WYKONANIE REMONTU KAPITALNEGO I MODERNIZACJI PRASY DO KUCIA ODKUWEK ŚRUB POLYMASTER PM 250-3 W ZAKRESIE: ZADANIE NR 1 Demontaż suw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319938 2020-02-21 Śląskie Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku znajdującego się w Polkowicach przy ul. Krzywej 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321728 2020-02-21 Śląskie IN.133.0001.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323875 2020-02-21 Śląskie Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Reymonta 40-42.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327756 2020-02-21 Śląskie OG 04/040/0402/3/20/2 wykonanie dostawy: Dysk SAS 2,5 600Gb B 10k RPM do serwerów dell poweredge r720 st:B0K3Zz1 - 40 sztuk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328242 2020-02-21 Śląskie RIFZP-II.7013.000005.2019 Zakup drewna składowanego na działce nr 2516/2 położonej przy ul. Bema w Siewierzu, a w całości pozyskan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330445 2020-02-21 Śląskie Wykonanie Audytu bezpieczeństwa IT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330959 2020-02-21 Śląskie 21/2020 Usługa szkoleniowa - kursu barberski dla początkujących dla jednego uczestnika projektu,, Feniks program aktywizacji społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332650 2020-02-21 Śląskie Prowadzenie warsztatów edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym z zakresu fizyki i chemii dla dzieci i młodzieży w ramach Progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333020 2020-02-21 Śląskie PGS_O_05a_2020, PGS_C_02_2020 Zakup i remont pomp wirowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334588 2020-02-21 Śląskie O.KA.D-6.2415.1.2020.ap Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335045 2020-02-21 Śląskie Ar-II.271.1.2020 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tyg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335402 2020-02-21 Śląskie Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335978 2020-02-21 Śląskie PI.60202.3.20.B ws. przeprowadzenia poradnictwa dietetycznego w wymiarze 150 godzin zegarowych na potrzeby realizacji projektu Bog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336970 2020-02-21 Śląskie DO/DZ-072-26/2020 sukcesywna dostawa płyt z pleksi do montażu osłon radiologicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339581 2020-02-21 Śląskie DPF/642/2020 Dostawa płytki sterowniczej do schodołaza Cargo Master C4001

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341897 2020-02-21 Śląskie DPF/655/2020 Opracowanie propozycji projektów regulacji prawnych umożliwiających wdrożenie opracowanej przez Zamawiającego koncepc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341896 2020-02-21 Śląskie DPF/648/2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury LECO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341895 2020-02-21 Śląskie DPF/647/2020 Wykonanie wzorcowania zestawu analizatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341947 2020-02-21 Śląskie 02/2020 dostawa notebooków oraz monitorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343010 2020-02-21 Śląskie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego aparatu BD FACS Aria II (s/n: P18400019)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340241 2020-02-21
godz. 06:30
Śląskie Dostawa worków filtracyjnych z siatki poliamidowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w 2020 rok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342817 2020-02-21
godz. 06:45
Śląskie 24)Sz-20 opracowanie opinii określającej przyczyny powstania uszkodzeń w budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnospr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338420 2020-02-21
godz. 07:00
Śląskie Dostawa preparatu dezynfekcyjnego na bazie alkoholu etylowego o stężeniu min. 70% do Oddziału KWK ROW Ruch Marcel nr grupy 245-3 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338417 2020-02-21
godz. 07:00
Śląskie Dostawa baterii akumulatorowych iskrobezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – gr. 314-1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343366 2020-02-21
godz. 07:00
Śląskie Przeprowadzenie 3 szkoleń/kursów dla pracowników Centrum Informatyki i Informatyzacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338418 2020-02-21
godz. 07:15
Śląskie Dostawa urządzeń elektrycznych przetwórczych i zasilających dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)