Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7522453 2020-12-31
godz. 12:00
Pomorskie Linia do badania szczelności rur oparta o technologię próżniową oraz system napełniania helem. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Linia do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7446322 2020-12-02
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Ładunki Kontener Kontener 40 Adres nadania: Polska , Pomorskie, Gdańsk Adres dostawy: Polska , Łódzkie, Łódź Dystans: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7562678 2020-11-09
godz. 00:00
Pomorskie 1. Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych dla oczyszczalni ścieków Wschód w Gdańsku. 2. Dostawa polielek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7439255 2020-10-08
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Samochody Jeep Compas Sport Adres nadania: Polska , Pomorskie, Gdańsk Adres dostawy: Kanada , Ontario, Toronto Dystans...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628001 2020-09-30
godz. 11:30
Pomorskie Rozbiórka budynków/obiektów zlokalizowanych na terenie ZMPG S.A. przy ul. Waszyngtona 1 w Gdyni Numer referencyjny: ZTR-227/SIWZ-1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7455738 2020-09-30
godz. 10:30
Pomorskie budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615806 2020-09-22
godz. 11:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600198 2020-09-14
godz. 10:00
Pomorskie DZP/7/20 DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŚCIERZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7589506 2020-09-13
godz. 00:00
Pomorskie MIEJSKA STREFA BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt bezpiecznej przestrzeni publicznej dopasowanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7006211 2020-09-11
godz. 10:00
Pomorskie Budowa Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk- Południe Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Edukacyjny wraz z infrastrukturą zewnętrzną i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624931 2020-09-10
godz. 11:00
Pomorskie 1. Przeglądy i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w Lotos Oil Sp. z o.o. Zakład Gdańsk 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7629229 2020-09-09
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi i kosztorysami oraz realizacja 2 placów do mycia aparatów i wymienn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620583 2020-09-08
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Estakada Kwiatkowskiego –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620569 2020-09-08
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625356 2020-09-08
godz. 10:00
Pomorskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej Numer referencyjny: 94/B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627856 2020-09-08
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Podniesienie bezpieczeństwa i NIEzawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka II oraz zmniejszen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620551 2020-09-08
godz. 09:00
Pomorskie Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przodkowo Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627780 2020-09-08
godz. 09:00
Pomorskie ZP/69/2020 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb jednostek Gdań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625382 2020-09-07
godz. 13:00
Pomorskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627614 2020-09-07
godz. 11:00
Pomorskie Szkło dla całego OL-LLAB - SRM/204907 1. Pipeta jednomiarowa 100 ml 5 szt. 2. Pipeta jednomiarowa 40 ml 6 szt. 3. Pipeta jednomia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628777 2020-09-07
godz. 11:00
Pomorskie Umowa ramowa na zakup odczynników z harmonogramem dostaw - SRM/204722 1. Roztwór czyszczący WTW nr 205 204 do sondy StirrOx - op....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628779 2020-09-07
godz. 11:00
Pomorskie Szkło dla całego OL-LLAB - SRM/204907 1. Pipeta jednomiarowa 100 ml 5 szt. 2. Pipeta jednomiarowa 40 ml 6 szt. 3. Pipeta jednomia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587181 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie SRM/198553 - Dostawa sortów mundurowych dla LOTOS Ochrona 1. Sukcesywna dostawa umundurowania dla pracowników LOTOS Ochrona 1 usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625337 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121 – etap II Numer referencyjny: 121/BZP-U.500.65/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625367 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627822 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej o kodzie 19 12 12 z podziałem na zadania Numer referencyjny: 39/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627818 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem, salą dydaktyczną, biblio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627751 2020-09-07
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622979 2020-09-07
godz. 09:30
Pomorskie Dostawa zastawek typu Tavi dla UCK Numer referencyjny: 147/PN/2020 Wartość bez VAT: 5 900 000.00 PLN Wielkość i zakres określony...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7627710 2020-09-07
godz. 09:30
Pomorskie Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych różnego rodzaju do lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)