Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8486361 2021-10-28
godz. 11:00
Pomorskie 20/P/SRM/2021 Dostawa 1 kpl. pompy szlamowej WT30X dla ORP "Iskra" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa 1 kpl. pompy szlamowej WT30X...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486358 2021-10-28
godz. 11:00
Pomorskie 19/P/WYCH/2021 Dostawa sprzętu nagłośnieniowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa sprzętu nagłosnieniowego zgodnie z opisem przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486341 2021-10-28
godz. 12:00
Pomorskie Drabinki kablowe, korytka /160012415/;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486275 2021-10-29
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie materiałów promocyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486274 2021-11-01
godz. 23:59
Pomorskie Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn „Kompleksowa organizacja i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym w szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486271 2021-11-03
godz. 12:00
Pomorskie Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania: Nabycie środków trwałych: Wiertarko-frezarka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486114 2021-10-29
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kand...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486112 2021-10-26
godz. 15:00
Pomorskie Mineralizacja i usunięcie roślinności z pasa przeciwpożarowego w rezerwacie przyrody Bielawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486110 2021-10-27
godz. 15:00
Pomorskie Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsk: obiekt ul. Chmielna 54/5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486106 2021-11-02
godz. 15:00
Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej nt. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486103 2021-11-02
godz. 15:00
Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej nt. Operator koparkoładowarki wszystkie klasa III.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486100 2021-11-15
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: • świadczenie usług medycznych w jednostkach działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486096 2021-11-05
godz. 12:00
Pomorskie KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486094 2021-11-05
godz. 12:00
Pomorskie Konkurs na: ASYSTENTA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486062 2021-11-03
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej remontu instalacji wewnętrznej, hydrantowej wraz z remontem odcinka wodociągu zasilającego inst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486061 2021-10-28
godz. 12:00
Pomorskie PR2022 - GL/160010330/5495 AK - ZAWORY KULOWE/BALL VALVES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486045 2021-10-27
godz. 11:00
Pomorskie Dostawa licencji Scan Flow

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486033 2021-11-10
godz. 10:00
Pomorskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486032 2021-11-04
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa i montaż wykładzin dywanowych w budynku GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485997 2021-10-27
godz. 14:00
Pomorskie RFP na dostawę: RFP na dostawę: OBSADY J-WST.U1-S ZN-09/PKP CARGO 33 Dostawa OBSADY J-WST.U1-S ZN-09/PKP CARGO 33: 100 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485996 2021-10-27
godz. 14:00
Pomorskie RFP na dostawę: RFP na dostawę: TABLICY DO DOKUM.WAR.2 ZN-99/PKP-3535-04 zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Dostawa TABLICY DO ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485984 2021-10-28
godz. 10:30
Pomorskie RFI - Remont rozjazdów bocznicy kolejowej w Chojnicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485890 2021-11-03
godz. 09:00
Pomorskie Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu przestrzeni k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485611 2021-10-28
godz. 14:00
Pomorskie Dostawa urządzenia gastronomicznego -Kotleciarka MAGA KOT 4/załącznik nr 1/

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485533 2021-10-28
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa odczynnika chemicznego - bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (CTAB) 98% czystości, CAS nr: 57-09-0 -100 g.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485498 2021-11-05
godz. 14:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w systemie całodobowego zabez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485481 2021-11-02
godz. 12:00
Pomorskie GL/107787954/4032 AK - SIŁOWNIKI STEROWANIA ŻALUZJAMI NA WENTYLATORZE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485443 2021-10-28
godz. 15:00
Pomorskie Naprawa pokrycia dachu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485440 2021-11-08
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA ONKOLOGI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485397 2021-11-10
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych ENERGA-OPERATOR SA oraz przekazania praw autorskich do tej dokumentacji wraz z dostarczeniem i udzieleniem licencji na oprogramowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)