Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9072603 2022-08-16
godz. 00:00
Pomorskie Tynkowanie ścian i sufitów - Rebiechów Witam. Powierzchnia 80 m2 do wytynkowania, ściany i sufit. Płacę gotówką. W Rębiec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093355 2022-08-14
godz. 00:00
Pomorskie Zlecimy sprzątnięcie pomieszczeń socjalnych - Bielawki Zlecimy sprzątnięcie pomieszczeń socjalnych. Zainteresowanych proszę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003600 2022-08-24
godz. 23:59
Pomorskie prace malarskie Zlecę 500 m2 gładz , malowanie na biało , 150 m2 sufity armstrong , drzwi wewnętrzne 7 szt . urząd gminy bob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097882 2022-08-24
godz. 12:00
Pomorskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo. (2) Część 1: Część 1 – robota budowlana w procedurze „zapro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107621 2022-08-19
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę ułożenie 20 obrzeży 8 x 30 x 1 m - Brodnica Górna Zlecę ułożenie 20 obrzeży 8 x 30 x 1 m. Zainteresowanych proszę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093413 2022-08-17
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usług cateringowych do przedszkola 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego - usługa przygotowywania oraz dostarczania posił...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9093525 2022-08-17
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usług cateringowych do żłobka 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego - usługa przygotowywania oraz dostarczania posiłkó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094173 2022-08-17
godz. 11:00
Pomorskie „Świadczenie usług cateringowych” w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073123 2022-08-25
godz. 10:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w komórkach działalności medycznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w zakresie:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073121 2022-08-25
godz. 10:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w komórkach działalności medycznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w zakresie:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9073296 2022-08-18
godz. 08:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji burzowej wraz z podczyszczalnią wód opadowych, ul. Zakładowa do rzeki Bytowy.Zakres robót obejmuje m.in.: budowę kanału burzowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083622 2022-08-24
godz. 08:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa ul. Fiołkowej oraz odcinka ul. Konwaliowej w Bytowie współfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9092755 2022-08-31
godz. 09:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont drogi bitumicznej nr 140/141 w leśnictwie Jutrzenka na odcinku o długości 2119 m + zjazd na drogę boczną, polegający w szczególności na:a) remonci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096205 2022-08-25
godz. 08:00
Pomorskie Przebudowa ulicy Kwiatowej w Bytowie – etap III 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Kwiatowej w Bytowie (na długości 150 m).Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102161 2022-08-26
godz. 08:00
Pomorskie Dostawa i montaż 4 gniazd systemu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne (śmietników) na terenie miasta Bytów Część 1: Część I zamówienia – dostawa i montaż 1 gniazd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9104926 2022-08-22
godz. 10:30
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej luzem do zimowego utrzymania dróg powiatowych, w przewidywanej łącznej ilości ok. 400 ton (16 zestawów). Sól w momencie dostawy ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091345 2022-08-17
godz. 15:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i drobnego wyposażenia do Oddziału Samorządowego Przedszkola...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091581 2022-08-22
godz. 10:00
Pomorskie Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Przedmiot zamówieniaPrzedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096073 2022-08-23
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098314 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2022/2023 w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023r. Opis przedmiotu zamówienia1) P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099685 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa wraz z montażem sprzętu multimedialnego oraz dostawa stołów i krzeseł na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej Mu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100647 2022-08-22
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa sprzętu IT wraz oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Część 1: Część I - Sprzęt i oprogramowanie biurowe Część 2: 1.3.2 Część II System ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062415 2022-08-17
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Choczewo dz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9074685 2022-08-18
godz. 10:00
Pomorskie Remont budynku ośrodka zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest remont - przebudowa części budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie celem uniemożliwienia kontaktu pacjentów zdrowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034268 2022-08-17
godz. 11:56
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Koncentrat pomidorowy Brix 28-30 Firma SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta koncentratu pomidorowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034263 2022-08-15
godz. 11:50
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mąka typ 550 - worki 25kg Witam, SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta mąki typ 550 pakowanej we wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034264 2022-08-16
godz. 11:50
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sól warzona - 25kg Firma SEKO S.A. poszukuje producenta/dostawcy soli spożywczej warzonej pakowanego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034269 2022-08-15
godz. 11:57
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 OGÓRKI KONSERWOWE PASKI - VACUM Witam, SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta ogórków konserwowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034290 2022-08-15
godz. 11:59
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ziemniak sałatkowy kostka 8x8x8 vacum Firma SEKO S.A. poszukuje producenta/dostawcy ziemniaka sałatko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9034584 2022-09-01
godz. 10:00
Pomorskie USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY” z podziałem na 16 części zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)