Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7496637 2020-06-08
godz. 12:00
Pomorskie "Przebudowa dróg gminnych" Numer referencyjny: OB.271.04.2020 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499376 2020-06-01
godz. 00:00
Pomorskie Poszukujemy Pani do sprzątania - Borowa Poszukujemy Pani do sprzątania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506023 2020-06-18
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Inne przesyłki Inne noga od regału magazynowego 6m Adres nadania: Polska , Pomorskie, Borzytuchom Adres dostawy: Polsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490875 2020-06-02
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie usługi pod nazwą-przcprowadzenic cyklu superwizji grupowej dla rodzin zastępczych oraz prow radzących rodzinne domy dzie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503985 2020-06-08
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/7/2020 Numer referencyjny: ZP14/A/7/2020 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7504243 2020-06-18
godz. 00:00
Pomorskie Wykonanie usługi hotelarskiej i gastroniomicznej Wykonanie usługi hotelarskiej i gastronomicznej na potrzeby wyjazdu w ramach pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503880 2020-06-17
godz. 14:00
Pomorskie Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie. Numer referencyjny: ZP.271.9.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506609 2020-06-16
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa drogi gminnej – ulicy Akacjowej w Chmielnie, etap II Numer referencyjny: RZP-II.271.24.2020 1. Zakres zamówienia: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506531 2020-06-15
godz. 11:00
Pomorskie "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg w miejscowości Sasino" Numer referencyjny: IKS.271.ZP.PN.04.2020 Przedmiotem zamówienia są...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463857 2020-06-09
godz. 11:00
Pomorskie „Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.” Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484630 2020-06-17
godz. 00:00
Pomorskie Zakup zestawu form produkcyjnych do łodzi motorowej w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie form produkcyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488332 2020-06-01
godz. 00:00
Pomorskie Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496369 2020-06-02
godz. 11:30
Pomorskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną w Chojnicach Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479002 2020-06-03
godz. 12:00
Pomorskie Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w miejscowości Charzykowy Numer referencyjny: PR.271.13.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489280 2020-06-02
godz. 11:30
Pomorskie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505394 2020-06-01
godz. 14:00
Pomorskie Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Gdańsku - ZZ Chojnice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506886 2020-06-02
godz. 11:00
Pomorskie Budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w Chojnicach przy ul. Łanowej, B. Wymiany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czersku p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507851 2020-06-09
godz. 10:00
Pomorskie Remont lokalu mieszkalnego pod zasiedlenie w budynku przy ul. Dworcowa 11/4 w Chojnicach. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508017 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa ul. Wielewskiej w Chojnicach polegająca na budowie odcinków chodnika do przystanków autobusowych 2. Opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508015 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie Inwestycja obejmująca teren odcinka ulicy Portowej w Chojnicach poprzez zastąpienie nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483706 2020-06-04
godz. 11:00
Pomorskie Budowa ulicy Rolbieckiego w Chojnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą Numer referencyjny: KM.271.24.2020 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497078 2020-06-14
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Meble 6 krzeseł drewnianych Adres nadania: Polska , Pomorskie, Chwaszczyno Adres dostawy: Polska , Wielkopolskie, Swar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505471 2020-06-05
godz. 00:00
Pomorskie Zapytanie ofertowe NR 1/2020 na usługę doradczą Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych zgodnie z zapisa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496469 2020-06-08
godz. 11:00
Pomorskie Remont chodnika przy ul. Okrężnej oraz remont chodników na ul. Słowackiego w Czarnej Wodzie Numer referencyjny: ZP.PN.271.4.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480816 2020-06-04
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Paczki Pralka turystyczna Adres nadania: Polska , Pomorskie, Czersk Adres dostawy: Polska , Małopolskie, Koszyce Wielk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489188 2020-06-03
godz. 10:00
Pomorskie Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505564 2020-06-03
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, zlokalizowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7459979 2020-06-12
godz. 00:00
Pomorskie Kategoria: Zwierzęta 1 kot Adres nadania: Polska , Pomorskie, Człuchów Adres dostawy: Szwajcaria , Zurych, Zurych Dystans: 1181.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483696 2020-06-01
godz. 11:00
Pomorskie Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483809 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo Numer referencyjny: IN.271.5.2020 Zamówienie ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)