Przetargi i zamówienia - Ustka - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7303958 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina – etap II wraz z przyłączami do działek nr 103/31; 103/32; 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323884 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Budowa ogrodzenia na terenie Gminy Ustka w miejscowościach Machowino (dz. nr 126/10), Dębina (dz. nr 77/1 i 77/5), Dominek (dz. nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323878 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu obiektu rekreacyjno - sportowego zlokalizowanego na terenie gminy Ustka w miejscowościach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310657 2020-02-17
godz. 10:00
Pomorskie Remont części obwodnicy oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą słupów oświetleniowych (EO-1, EO-26, EO-15, EO-R1) w kompleksie wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331242 2020-02-17
godz. 15:00
Pomorskie Usługa pobierania prób ścieków, wody z basenów portowych, wody surowej ze studni oraz wykonanie analiz laboratoryjnych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314740 2020-02-18
godz. 09:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacjmi projektowej na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duninowo oraz sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7296749 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawę i wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz dostawę i wymianę wodomierzy zimnej wody wraz z montażem wodomierzy ciepłe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302172 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie renowacji dachu krytego papą metodą bezszwowego, warstwowego natrysku w oparciu o płyną membranę (np. HYDRONYLON / HYPER...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319684 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa fabrycznie nowych, nie regenerowanych części zamiennych, akumulatorów, ogumienia w kategorii I do pojazdów samochodowych o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311590 2020-02-18
godz. 12:00
Pomorskie Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Ustce Numer referencyjny: IKiOŚ-ZP.271.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314232 2020-02-19
godz. 10:00
Pomorskie Prace konserwacyjne w budynkach nr 59 i 21 w kompleksie wojskowym m. Ustka. Numer referencyjny: 09/INFR/6WOG/2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323075 2020-02-19
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu nad rzeką Słupią – Błonia w Ustce (II postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309950 2020-02-20
godz. 12:00
Pomorskie Budowa budynku Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288492 2020-02-21
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa i rozbudowa budynku D na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Leśnik w Orzechowie Numer referencyjny: SA.270.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335062 2020-02-24
godz. 11:30
Pomorskie Dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i tuszy dla drukarek i kserokopiarek dla 6 WOG w Ustce w 2020 roku Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)