Przetargi i zamówienia - Słupsk - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7278363 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa soczewek, wyrobów jednorazowego użytku oraz barwinka do wybarwiania i uwidocznienia błon epiretinalnych dla Oddziału Okuli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7317910 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa odzieży letniej - nie ocieplanej na 2020/2021 dla pracowników PGK Sp. z o.o. Słupsk. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323222 2020-02-17
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie usług kompleksowej deratyzacji nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310045 2020-02-17
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa chodnika przez park w miejscowości Redzikowo Numer referencyjny: ZP.271.3.2020 3.1. Przedmiotem inwestycji jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330603 2020-02-17
godz. 10:10
Pomorskie Usługi utrzymania czystości i porządku na terenie i w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309218 2020-02-17
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie dokumnetacji kosztorysowej na remont elewacji (wraz z uzgodnieniem kolorystyki i konserwatora) oraz remont balkonu. 2. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327030 2020-02-17
godz. 16:00
Pomorskie Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji budynku użyteczności publicznej Ośrodka Teatralnego Rondo położonego w Słupsku przy ul. M. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278365 2020-02-18
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa sp. med. j. użytku dla potrzeb ch. naczyniowej endowaskularnej cewników IVUS i prowadników FFR wraz z dzierżawą systemu FF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319611 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie audytu energetycznego obejmujacego swoim zakresem kompleksowy remontu budynku przy ul. Kołłątaja 18 - w oparciu o audy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319593 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Sprzątanie klatki schodowej przy ul. Wileńskiej 4A (16 lokali).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7260810 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa licencji do platformy e-usług Numer referencyjny: ZP-M-261-9/19 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji na dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322858 2020-02-18
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa leków 16/PN/2020 Numer referencyjny: 16/PN/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem leków w asortym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7336689 2020-02-18
godz. 15:02
Pomorskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej, promującej miejsce – Zagroda Inicjatyw Twórczych i miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7281098 2020-02-19
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa jednorazowych zestawów do pobierania komórek macierzystych, terapeutycznej wymiany osocza, roztworu cytrynianu dekstrozy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311126 2020-02-19
godz. 09:00
Pomorskie Docieplenie elewacji od strony podwórka budynków komunalnych przy ul. Poniatowskiego 12, 13,14, 15, 16, 17, 19 w Słupsku Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314095 2020-02-19
godz. 10:00
Pomorskie Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku. Numer referencyjny: ZP2.261.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322831 2020-02-19
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do CZP w Słupsku 1. Opieka pielęgniarska w Oddziałach Stacjonarnych oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309522 2020-02-20
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych – 10/PN/2020 Numer referencyjny: 10/PN/2020 Wartość bez VAT: 745 419.65 PLN 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324557 2020-02-20
godz. 09:00
Pomorskie 1. Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu fotowoltaicznego o mocy ok. 31,31 kW w technologii ongrid. Oznacza to iż falownik wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333921 2020-02-21
godz. 08:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej osobom pozbawionym wolności odbywającym karę w Areszcie Śl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336634 2020-02-21
godz. 10:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie przeglądów półrocznych i rocznych obiektów budowlanych należących do PGK Sp. z o.o. w Słupsku....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328733 2020-02-21
godz. 12:45
Pomorskie Wykonywanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń klimatyzacji i urządzeń chłodniczych w obiektach Zarządu Infrastruktury M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323184 2020-02-27
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323180 2020-02-27
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323181 2020-02-27
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -1 kontrakt dla lekarza specjalisty w zakresie c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305019 2020-02-28
godz. 14:00
Pomorskie Remont dachu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:-zgodnie z załączonym przedmiarem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332620 2020-03-02
godz. 09:00
Pomorskie „.Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323864 2020-03-03
godz. 09:45
Pomorskie Remont pokrycia dachu na bm. Zygmunta Augusta 76-Piłsudskiego 1D - Nieruchomość Nr 28. Zakres prac: • demontaż rynien i rur spusto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323862 2020-03-03
godz. 09:45
Pomorskie Wykonanie w oparciu o projekt budowlany stanowiący załącznik nr 8 i decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 382/2015 docieplenia dachu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309550 2020-03-03
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich typu Maxi zasilanych olejem napędowym Numer referencyjny: 1/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)