Przetargi i zamówienia - Rumia - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7913047 2021-01-15
godz. 10:30
Pomorskie „Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Rumi”. Numer referencyjny: ZP.271.51.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913049 2021-01-19
godz. 09:30
Pomorskie „Układanie płyt drogowych typu YOMB na drogach gruntowych Miasta Rumi w roku 2021”. Numer referencyjny: ZP.271.52.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913084 2021-01-20
godz. 09:30
Pomorskie „Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi w roku 2021” Numer referencyjny: ZP.271.53.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest „Mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902275 2021-01-21
godz. 09:30
Pomorskie „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903703 2021-01-26
godz. 09:30
Pomorskie „Szacowanie nieruchomości w Gminie Miejskiej Rumia, z podziałem na dwie części.” Numer referencyjny: ZP.271.44.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903904 2021-01-27
godz. 09:30
Pomorskie „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie podziałów geodezyjnych oraz wskazań i wznowień punktów granicznych”. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904677 2021-01-28
godz. 09:30
Pomorskie „Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Rumia w zakresie badania stanów prawnych nieruchomości” Numer referencyjny: ZP.271.46.2020 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894058 2021-02-01
godz. 10:00
Pomorskie ZP.271.38.2020 „Budowa budynku MOPS, rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894827 2021-02-01
godz. 10:00
Pomorskie „Budowa budynku MOPS, rozbudowa bazy noclegowej MOSIR, przebudowa dróg i zewnętrznych przestrzeni rekreacyjnych oraz budowa infras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898561 2021-02-10
godz. 09:30
Pomorskie ZP.271.48.2020 „Wybór partnera prywatnego do realizacji zadania, pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899357 2021-02-10
godz. 09:30
Pomorskie Wybór partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Mias...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897335 2021-02-11
godz. 09:30
Pomorskie „Zaprojektowanie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych w gminie miejskiej Rumia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903375 2021-03-03
godz. 09:30
Pomorskie „Obsługa eksploatacyjna i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Rumi w 2021 r.” Numer referencyjny: Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)