Przetargi i zamówienia - Malbork - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8069150 2021-04-21
godz. 12:00
Pomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069148 2021-04-21
godz. 12:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga w poradni chirurgii ogólnej w Malborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069152 2021-04-21
godz. 12:00
Pomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063067 2021-04-23
godz. 14:00
Pomorskie Wydzierżawienie na trzy sezony letnie w latach 2021 2023 (tj. od 01 maja do 30 września każdego roku) nieruchomości komunalnych, p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059923 2021-04-26
godz. 13:00
Pomorskie Kompleksowa instalacja układu fotowoltaicznego na dachu ciepłowni miejskiej przy ul. Piaskowej 1 w Malborku o mocy elektrycznej 50...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069978 2021-04-26
godz. 13:00
Pomorskie Wymiana przenośnika ślimakowego na redler dł. około 28 mb w Elewatorze Malbork

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054255 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej w Grobelnie z lokalizacją na działkach nr 111/4, 110 i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085739 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z obiektów administrowanych przez 22. BLT w Malborku-II postępowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078015 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087674 2021-04-28
godz. 11:00
Pomorskie Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084176 2021-05-05
godz. 10:00
Pomorskie Remont budynku nr 173 na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnołęka w 22. BLT w Malborku. Część 1 Przedmiotem zamówienia jest wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087610 2021-05-05
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie Studium Komunikacyjnego dla miasta Malborka obejmującego aktualizację Studium Komunikacyjnego Ruchu z uwzględnieniem r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078019 2021-05-10
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)