Przetargi i zamówienia - Czersk - woj. organizatora: pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8188668 2021-06-21
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie remontu ogrodzenia przy leśniczówce Juńcza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188667 2021-06-21
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie remontu ogrodzenia przy leśniczówce Odry.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188666 2021-06-21
godz. 09:00
Pomorskie Roboty remontowe w Nadleśnictwie Czersk

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188670 2021-06-22
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego p.poż w Leśnictwie Płecno

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8188669 2021-06-22
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego p.poż przy Szkółce Leśnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8192210 2021-06-22
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.". 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187238 2021-06-23
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Parter niski. a) wymiana drzwi do kotłowni pom.0.16...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189369 2021-06-25
godz. 09:00
Pomorskie Cześć 3. „Budowa ulicy Podleśnej w Czersku" Część 3: „Budowa ulicy Podleśnej w Czersku”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Budowa ulicy Podleśnej w Czersku. 1.1.1. Budowa nawierzchn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8193658 2021-06-28
godz. 10:00
Pomorskie Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk z podziałem na dwie części Część 1 Część 1. Układanie nawierzchni z kost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8202425 2021-06-29
godz. 10:00
Pomorskie 1/SEK/2021 Budowa sieci wodociągowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Czersk ul. Leśna, ul. Bukowa, ul. Poln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8205605 2021-07-01
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i doposażenie placów zabaw przy żłobku w Czersku i klubie dziecięcym w Krzyżu”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie klubu dzieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)