Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - sprzedaż energii elektrycznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8252615 2021-08-10
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: RZP.271.5.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych, wskazanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267413 2021-08-10
godz. 11:00
Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) Numer referencyjny: EZP.271.45.2021 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działa n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8310914 2021-08-13
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez WYKONAWCĘ energii elektrycznej do 3 układów pomiarowych ZAMAWIAJĄCEGO o ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8300194 2021-08-16
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku na 2022 rok. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8258531 2021-08-24
godz. 10:00
Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Podmiotów występujących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.23A.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293668 2021-08-27
godz. 10:00
Pomorskie „Dostawa energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy Zakupowej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2023” Numer referencyjny: RAG.271.4.2021 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287987 2021-09-01
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów występujących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.23B.2021 Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282424 2021-09-03
godz. 09:00
Pomorskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej Numer referencyjny: 7/ZP/2021 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8311022 2021-09-06
godz. 10:00
Pomorskie „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Sztum, PWiK Sp. zo.o. i Sztumskiego Centrum Kultury na lata 2022-2023” Numer referencyjny: ZR.271.22.2021 1.Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)