Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8445181 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa głównego wodociągu zasilającego miejscowość Żychce, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót”. Inwestycja w sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451864 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni w rejonie budynku 6a/7a na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454965 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną- etap I budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania „Bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458236 2021-10-27
godz. 11:24
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa ,montaż kraty mechanicznej do budynku przepompowni P1 Kwidzyn ul. Wiślana Prosimy o wpisanie peł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482533 2021-10-29
godz. 10:00
Pomorskie Budowa studni głębinowej, obudowy oraz instalacji wodociągowej na terenie Uroczyska Drętowo w Lęborku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461187 2021-11-02
godz. 11:00
Pomorskie 42/RI/2021 - Wykonanie w formie "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie ekspedycji w Grupie Azoty F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464515 2021-11-03
godz. 08:00
Pomorskie Wykonywanie konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z uzbrojeniem na terenach nieenergetycznych przynależnych do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku oraz usuwanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469712 2021-11-03
godz. 08:00
Pomorskie Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa – przebudowa ul. Śródmiejskiej i kwartału Wojska Polskiego 35 – Etap III 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446489 2021-11-03
godz. 10:00
Pomorskie Budowa przepompowni wody SPC Żukowska wraz z budową sieci wod-kan w ul. Grzybowej, Czaplewskiej i Żukowskiej w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8484642 2021-11-03
godz. 10:00
Pomorskie 27/PI/2021 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej w Słupsku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa sieci wodociągowej w r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444580 2021-11-05
godz. 08:30
Pomorskie Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478379 2021-11-05
godz. 10:00
Pomorskie Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające Część 1: Zakres zamówienia obejmuje:Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8483854 2021-11-08
godz. 10:00
Pomorskie ZP/84/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa sieci kanalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8483723 2021-11-08
godz. 10:45
Pomorskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo w ulicy Władysławowskiej, Chłapowskiej i Kwiatowej o długości 514,30 mb, na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455996 2021-11-12
godz. 12:00
Pomorskie PWK nr WU/173/2021/MP - Wykonywanie usługi czyszczenia przemysłowego z osadów zaolejonych zbiorników magazynowych oraz czyszczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458145 2021-11-15
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Pompowni Wody Polanki przy ul. Polanki/ Abrahama w Gdańsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)