Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8086553 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Usługa polegająca na wywozie nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady komunalne zmieszane oraz z podziałem na frakcje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043807 2021-04-23
godz. 11:00
Pomorskie Odbiór osadów ściekowych kod 100121- osady z zakładowych oczyszczali ścieków inne niż wymienione w 100120 od PGE Energia Ciepła S....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070918 2021-04-23
godz. 11:00
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowaniu zużytych opon Usługa odbioru, transportu i zagospodarowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066346 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087560 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach: 15 02 02*, 15 01 10*, 16 01 07* i 13 02 08* w Czechowicach Dziedzicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088632 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór złomu w Czechowicach Dziedzicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043518 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Odbieranie od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084861 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Świadczenie usługi odbioru odpadów selektywnych. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów selektywnych, podzielonych na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085739 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z obiektów administrowanych przez 22. BLT w Malborku-II postępowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092339 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Wywóz nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady z terenu Portu w Kuźnicy, Portu w Jastarni, Latarni Morskiej w Jastarni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090011 2021-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usługi wywozu i utylizacji mieszanek bitumicznych o kodzie BDO 17 03 02 wraz z comiesięczną dzierżawą kontenera na rze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043502 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę, odpadów w postaci frakcji podsitowej, stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – inne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044419 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie 9/PN/2021 odbiór podsitówki PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079862 2021-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie usługi obejmującej odbiór, transport i poddanie odpadów procesowi ostatecznemu odzysku lub procesowi ostatecznemu uniesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087410 2021-04-30
godz. 12:00
Pomorskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Liniewo 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wskazanych w opisie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067836 2021-05-12
godz. 09:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Główczyce Numer referencyjny: ZP.271.01.2021 Odbiór i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076040 2021-05-17
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór odpadów NIEbezpiecznych oraz innych niż NIEbezpieczne Numer referencyjny: 11/PN/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081427 2021-05-19
godz. 10:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)