Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073317 2021-04-21
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie zdegradowanym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073608 2021-04-21
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Remont drogi stanowiącej własność Gminy Tczew na dz. nr 73/18 w Dąbrówce Tcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071529 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Remont odcink...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075651 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy zespołu boisk w Kuźnicy Gmina Jastarnia w ramach przeciwdziałania wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082079 2021-04-21
godz. 12:00
Pomorskie SOP.271.3.2021 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. "Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach". PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082075 2021-04-21
godz. 14:00
Pomorskie wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075422 2021-04-21
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekrea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073327 2021-04-22
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Remont nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej nr 200006 - na działce nr 95 w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075525 2021-04-22
godz. 09:00
Pomorskie PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA ULICY STOCZNIOWCÓW W TCZEWIE – ETAP I OD S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077293 2021-04-22
godz. 09:00
Pomorskie Ekspertyza techniczna wydajności systemu klimatyzacji oraz koncepcja jej modernizacji (wraz z szacunkiem nakładów na modernizację)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072866 2021-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie ogrodzenia wzdłuż ulicy Portowej w Ustce 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077457 2021-04-22
godz. 11:00
Pomorskie SA.270.68.2021.AM Usługi z zakresu nadzoru technicznego i usługi inżynieryjne w zakresie projektowania budownictwa drogowego i kub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078191 2021-04-22
godz. 12:00
Pomorskie Przebudowa ulicy Portowej w podziale na dwie części: a) część I: Budowa chodnika oraz drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 116...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073746 2021-04-22
godz. 15:00
Pomorskie Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych dot. inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082835 2021-04-22
godz. 15:00
Pomorskie Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego remontu węzła żywienia w Zespole Szkolno - Przedszkoln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084809 2021-04-23
godz. 15:00
Pomorskie Sporządzenie ekspertyzy technicznej osiadania budynku łącznika pomiędzy budynkami szkoły i basenu ZSKW w Gdańsku, ul. Kaczyńskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076402 2021-04-26
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Budowa placu zabaw w Zabagnie'' 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085654 2021-04-26
godz. 15:00
Pomorskie Usługa opracowania ekspertyzy na temat obecnych uwarunkowań konserwatorskich w tym pożądanych zmian w zakresie ochrony śródmieścia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086463 2021-04-27
godz. 09:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru tymczasowego nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzenie Kontraktami pn.: BUDOWA OBWODNICY METROPOLII...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084934 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza III - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070956 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087185 2021-04-27
godz. 14:00
Pomorskie Przegląd obiektów budowlanych w LOTOS Asfalt Zakład Produkcyny Jasło

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069804 2021-04-28
godz. 09:30
Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Zalądowienie Basenu II, etap I (Nabrzeże Remontowe) w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru au...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067950 2021-04-28
godz. 12:00
Pomorskie "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084240 2021-04-28
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie: inwentaryzacji konstrukcyjnej oraz ekspertyzy technicznej stropów nad ostatnią kondygnacją oraz inwentaryzacji konstruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077882 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086852 2021-04-29
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie czyszczenia oraz przeglądu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych spalinowych i wentylacyjnych) zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077328 2021-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do przedstawienia oferty handlowej na wykonanie wynikającego z prawa budowlanego rocznego przegl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069780 2021-05-04
godz. 11:00
Pomorskie 17TOL-SZP.253.3.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej/teletechnicznej w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081694 2021-05-05
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)