Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8446534 2021-10-25
godz. 10:00
Pomorskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451451 2021-10-25
godz. 13:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych tj. w Oddzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457789 2021-10-25
godz. 15:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania Samodzielnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467722 2021-10-26
godz. 09:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: 1) kompleksowej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej wraz z kierowaniem Zakładem Fizjoterapii i Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418397 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Nadzór merytoryczny oraz świadczenia medyczne w Programie rehabilitacji kardiologicznej II 1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru merytorycznego oraz świadczeń medycznych w Programie re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468239 2021-10-27
godz. 09:00
Pomorskie Dzierżawa w okresie od dnia 15.11.2021 r. do 14.10.2031r. części budynku warsztatowo-magazynowego na poziomie 0 o powierzchni użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469105 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i żołnierzy zawodowych 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie oraz j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472519 2021-10-27
godz. 12:00
Pomorskie Dyżury pielęgniarskie w oddziałach szpitalnych i w Izbie Przyjęć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481765 2021-10-27
godz. 12:00
Pomorskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE Lekarz POZ, Lekarz diagnosta USG Lekarz specjalista: Laryngolog, Dermatolog, Psychiatra Położna P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460320 2021-10-28
godz. 08:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 46/2021 ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479571 2021-10-28
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych Spółki COPERNICUS PL Sp. z o.o. I. Konkurs na udzielanie świadczeń w jednostka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479664 2021-10-28
godz. 15:00
Pomorskie Specjalistyczne wsparcie psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu:..Pomorskie dzieciom współfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479544 2021-10-29
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, serologicznych oraz prowadzenie banku krwi przez Przyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475882 2021-10-29
godz. 12:00
Pomorskie ASYSTENT ODDZIAŁU REHABILITACJI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452558 2021-10-29
godz. 13:00
Pomorskie Świadczenia zdrowotne w zakresie: • świadczenia usług medycznych w jednostkach działających w strukturach COPERNICUS Podmiot Leczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486114 2021-10-29
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kand...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466625 2021-10-29
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA WCZESNOD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466634 2021-10-29
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466631 2021-10-29
godz. 16:00
Pomorskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 03 - LECZENIE SZPITALNE zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417960 2021-10-31
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kand...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460909 2021-11-02
godz. 10:00
Pomorskie USŁUGA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO CZYNNEGO LOTNISKA GDYNIA BABIE DOŁY Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia medycznego czynnego lotniska w miejscowości Gdynia Babie Doły. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469870 2021-11-02
godz. 10:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 43/2021 ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475880 2021-11-03
godz. 12:00
Pomorskie ASYSTENT ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475199 2021-11-03
godz. 14:00
Pomorskie Świadczenie usług w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475194 2021-11-03
godz. 14:00
Pomorskie Przeprowadzenie wszelkich badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnosty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465913 2021-11-04
godz. 00:00
Pomorskie Chciałabym się umówić na mikroskopową analizę żywej kropli krwi - Rumia Chciałabym się umówić na mikroskopową analizę żywej kropli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471028 2021-11-04
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usług animatora społeczno-środowiskowego oraz usług lekarskich, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, podologicznych i dietetycznych w Klubie Seniora we Władysławowie Część 1:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486096 2021-11-05
godz. 12:00
Pomorskie KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8484867 2021-11-05
godz. 12:00
Pomorskie DYŻURY LEKARSKIE W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ wraz z udzielaniem świadczeń w Izbie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486094 2021-11-05
godz. 12:00
Pomorskie Konkurs na: ASYSTENTA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)