Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - usługi informatyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8562742 2021-12-05
godz. 12:00
Pomorskie Przeprowadzenia prac realizacji zadań projektu pt.: Grafowe modelowanie procesów wyszukiwania, w ramach umowy nr UMO-2018/31/B/ST6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562661 2021-12-07
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie eksperckiej usługi w zakresie IoT i programowania Przedmiotem zamówienia jest:1. Przeprowadzenie analiz wymaganych do zaprojektowania inteligentnego układu elektronicznego IoT - s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570441 2021-12-09
godz. 09:00
Pomorskie Wykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznego Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącego serwisu systemów i oprogramowania informatycznego w Urzędzie Gminy w Krokowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568496 2021-12-09
godz. 23:59
Pomorskie Świadczenie usługi w zakresie opracowania, wdrożenia i integracji Karty Obserwacji Klinicznej (e-CRF ang. Electronic Case Report F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568703 2021-12-10
godz. 09:00
Pomorskie Dostęp do bazy danych UpToDate dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostęp do bazy danych UpToDate wersja Anywhere w nieograniczonym dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573315 2021-12-10
godz. 11:00
Pomorskie Opracowanie spójnej i kompleksowej identyfikacji wizualnej wraz z logo i księgą znaku oraz strony internetowej dla projektu edukac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8516253 2021-12-10
godz. 12:00
Pomorskie ,,Fizjo: kompleksowa platforma usług fizjoterapeutycznych” w ramach projektu nr NORW.19.01.04-22-0015/20, oś priorytetowa 19 Norwe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568007 2021-12-14
godz. 23:59
Pomorskie Wdrożenie Portalu Przyłączeniowego w ENERGA-OPERATOR S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8543277 2021-12-20
godz. 12:00
Pomorskie Projektowanie bez barier 1. dostawa i wdrożenie „Symulatora osoby ze szczególnymi potrzebami” (dalej zwanego „Symulatorem”), w ty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8550640 2021-12-23
godz. 23:59
Pomorskie "Opracowanie systemu przetwarzania danych pomiarowych czasu rzeczywistego w energetyce." Badacz B+R 4 – ekspert ds. architektury ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)