Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - analizy, audyty, certyfikaty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8476048 2021-10-25
godz. 14:30
Pomorskie Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie funkcji IOD - 1 miesiąc

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465767 2021-10-26
godz. 09:00
Pomorskie „SportBand- innowacyjne kompleksowe narzędzie do wspomagania i monitorowania treningu dla sportowców” „Przeprowadzenia badań mark...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467472 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu klasyfikacji jakościowowymiarowej i sporządzeniu wyceny drewna planowanego do pozyskania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472684 2021-10-26
godz. 23:59
Pomorskie Opracowanie i wdrożenie modułowej zabudowy funkcjonalnej dostosowanej do potrzeb osób z ograniczeniami fizycznymi. Zgodnie z załą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439355 2021-11-05
godz. 09:30
Pomorskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439368 2021-11-05
godz. 10:00
Pomorskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 - druga edycja" Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439389 2021-11-05
godz. 10:30
Pomorskie Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji projektów środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Numer referencyjny: DAZ-Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)