Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8057023 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie ZP/33/2021 Naprawy nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawy nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079369 2021-04-21
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie asfaltem lanym, cząstkowej naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i powiatowych. Zakres robót obejmuje uzupełnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062074 2021-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii”1. Przedmiot zamówienia obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062172 2021-04-22
godz. 11:00
Pomorskie Remont dróg gruntowych Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Likwidację dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080746 2021-04-22
godz. 15:00
Pomorskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2021 r. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038089 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063662 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa objazdu Bramy Nizinnej w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064498 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal”.Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078307 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie PZD.4052.9.2021.MC Wykonanie robót konserwacyjnych dróg powiatowych nr 2707G i 2416G. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wbudowany materia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072376 2021-04-23
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie placu utwardzonego przy budynku C-23 na terenie kolejowym PKP SKM w Trójmieście Gdynia Cisowa ul. Morska 350 A Zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061386 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Bezpieczeństwo i estetyka – remont chodnika przy ZSS na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068337 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Budowa Skweru w Dębogórzu wraz fragmentem drogi rowerowej Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Skweru w Dębogórzu wraz z fragmente...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069115 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2021 ROKU- UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086560 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064749 2021-04-26
godz. 15:00
Pomorskie Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Przedmiotem zamówienia jest remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8039767 2021-04-26
godz. 23:59
Pomorskie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy Robót Budowlanych na realizację Etapu II robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070772 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070502 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH” W RAMACH PROGRAMU PN. „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA W CZŁUCHOWIE” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064848 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie „Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z Alei Vaclava Havla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy” w ramach zadania Budżet O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068962 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie WYKONANIE REMONTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ 19, CHŁODNEJ 1 ORAZ TABOROWEJ 1 W GDAŃSKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066969 2021-04-28
godz. 09:00
Pomorskie Przebudowa dróg w miejscowości Lędowo i Machowinko polegająca na zmianie nawierzchni na betonową Część I:„Przebudowa polegająca n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053805 2021-04-28
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072384 2021-04-28
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg gminnych ul. J. Piłsudskiego, H. Jastaka, J.S. Gostkowskich Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067864 2021-04-28
godz. 12:00
Pomorskie Budowa ciągu pieszo – rowerowego w sąsiedztwie ul. Narwickiej w Gdańsku. 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075825 2021-04-29
godz. 09:00
Pomorskie 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. „...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076394 2021-04-29
godz. 09:00
Pomorskie Rozbudowa (dojazdu pożarowego) drogi pożarowej nr 1 w leśnictwie Miastko gm. Miastko Zakres rzeczowy przedmiotu zamówieniaRozbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075062 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego nad jeziorem Studzieniczno w Studzienicach” 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076592 2021-04-29
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa dróg w m. Niepoczołowice ul. Zakrzewskiej i Potęgowskiej oraz budowa chodnika w m. Miłoszewo Przebudowa drogi ul. Zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038021 2021-04-29
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu wód opadowych wraz z elementami korekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075048 2021-04-29
godz. 12:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Cisowej w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)