Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - obiekty zabytkowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8991913 2022-07-08
godz. 09:00
Pomorskie Kontynuacja przebudowy pawilonu nr XX 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy części pawilonu nr XX prawe skrzydło parteru i I piętra zgodnie z SWZ i jej załącznikami, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9025353 2022-07-12
godz. 23:59
Pomorskie Sporządzenie dokumentacji projektowych, wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003794 2022-07-13
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zmówienia jest : "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku Wydziału Nawigacyjnego w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 - ETAP II"Zamawiający nie przewiduje udzielenia z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9016450 2022-07-13
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku w zakresie: remont elewacji frontowej, docieplenie ściany od po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003949 2022-07-14
godz. 10:00
Pomorskie Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zamkowa Góra 8 w celu utworzenia mieszkania wspomaganego w Kwidzynie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj” dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010406 2022-07-15
godz. 09:00
Pomorskie Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010599 2022-07-15
godz. 09:00
Pomorskie Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015498 2022-07-19
godz. 10:00
Pomorskie Pamięć Bohaterów. Renowacja pierwszego w Polsce Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rekonstrukcja Pomnika Powstańców Warszawskich przy ul. Part...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018762 2022-07-22
godz. 11:00
Pomorskie Modernizacja budynku Żelbet Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej - etap II wraz z dostawą i montażem mebli 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)