Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - artykuły, osprzęt - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8101266 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska ul. Lubichowska nr dzial.: 5/12 820#Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV, wymiana złącza wg DT-12236 sprawa ZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101286 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Wójta Radtkego nr dzial.: 1102 818#Budowa linii kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV 4- polowym sterowanym radiow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101346 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Wiele Karsin gmina wiejska nr dzial.: 190/3 Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania dwóch domków letniskowych na dz. 190/3 w m. Wiele gm. Karsin. sprawa ZN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101350 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Suchy Dwór Kosakowo gmina wiejska - nr dzial.: 1213, 1214, 1210, 1212 818#Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację projektową...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101351 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Rumia Rumia gmina miejska X#Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana odcinka linii napowietrznej 0,4kV wraz z podbudową na podstawie wytycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104989 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Koteże Starogard Gdański gmina wiejska ul. Główna nr dzial.: 201 826# Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV sprawa ZN/3479/3434MZI/2021/2101802 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104983 2021-05-12
godz. 08:00
Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Władysławowo Władysławowo miasto ul. Stanisława Lema nr dzial.: 25/2 828#wplecenie w ist. kabel wg WP-P/21/006783; sprawa ZN/3485/3636MZI/2021/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096134 2021-05-12
godz. 08:15
Pomorskie Dostawa urządzeń do hemodializy Część 1 Pakiet 1 Część 2 Pakiet 2 Część 3 Pakiet 3 Część 4 Pakiet 4 Część 5 Pakiet 5 101/2021/TP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067836 2021-05-12
godz. 09:00
Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Główczyce Numer referencyjny: ZP.271.01.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103890 2021-05-12
godz. 09:00
Pomorskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104686 2021-05-12
godz. 09:00
Pomorskie „Study for the Evaluation of Process Technology Options to Remove Ammonia from the Claus Feed Gases”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070455 2021-05-12
godz. 09:30
Pomorskie Modernizacja układów napędowych i sterowania, remont części mechanicznej oraz modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu w 10 tramwajach typu N8C-MF01 Numer referencyjny: 120...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075824 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3132 G Lubachowo - Najatki, od km 0+000 do km 0+309,90 dł. odc. 309,90 mb”2. Zakres prac obejmuje:1) rozebranie bitumicznej na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096814 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie 14/RI/2021 - Wykonanie w formie "zaprojektuj i wybuduj" modernizacja toru nr 312 na terenie zakładu Grupa Azoty "FOSFORY" Sp. z o....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096682 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Świadczenie usługi polegającej na całodziennym wyżywieniu funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101312 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Budowa budynku usług turystycznych w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie Zadanie 1 – BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH - etap I Zadanie 2 - BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH - etap II Budowa budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101818 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Budowa ul. M. Konopnickiej w miejscowości Damnica Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej na ul. M. Konopnickiej w Damnicy, o długości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102106 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Część 1 Remont elewacji budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP IV ( ściany C/E6, C/E7) CRZP/49/2021/AZP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102881 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie GL/160004690/WM/4162/AM Uszczelnienie A07735A21 do pompy 920-P1AB/ Gasket A07735A21 for 920-P1AB pump

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104670 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie GL/160007233/4188 AK - ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104778 2021-05-12
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć Część 1 Część 1 - Dostawa materiałów dydaktycznych w celu wyposażenia bibliotek szkolnych dla uczniów do realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104499 2021-05-12
godz. 10:30
Pomorskie Zakup części zamiennych oraz materiałów do wykonywania obsług samolotów MIG-29 i śmigłowców MI-2. MI-24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098669 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Usługa w zakresie prac obsługowo – konserwacyjnych wyposażenia technicznego strzelnicy poligonowej klasy IV, typu „B” w JW 3672 Ustka oraz strzelnicy garnizonowej klasy I, typu „B” w JW 1872...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101682 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie 4171/WM/160005317 SILNIK BROOK CROMPTON W-UEF250MN-D1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102328 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Człuchów. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102891 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Kosakowo Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką inżynierską, Polskimi Normami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103416 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu pionu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w formule „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remont...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104624 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie SRM/226131_4185_EK_Bateria akumulatorów 110V DC na podstację P2/5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104711 2021-05-12
godz. 11:00
Pomorskie Zakup końcówki lancy zapalarki HESI 90 produkcji Forney dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Wybrzeże. Szczegółowy opis zawarty jest w SIWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8045604 2021-05-12
godz. 12:00
Pomorskie Przebudowa drogi gminnej, ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)