Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Edukacja, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8469657 2021-10-25 Pomorskie Zlecę przeprowadzenie kursu kadry i płace z obsługą programu płatnik - Gdańsk Zlecę przeprowadzenie kursu kadry i płace z obsługą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469663 2021-10-25 Pomorskie Zlecę przeprowadzenie kursu - profesjonalne sprzątanie - Gdańsk Zlecę przeprowadzenie kursu - profesjonalne sprzątanie. Zaintereso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464845 2021-10-25
godz. 14:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zajęć taneczno - ruchowych dla 14 grup przedszkolnych liczących średnio 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465889 2021-10-25
godz. 14:00
Pomorskie Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457949 2021-10-25
godz. 15:00
Pomorskie System Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Gdańsku, komponent Aktywnej Integracji II Przedmiotem zamówienia jest "Szkolenie kompute...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465595 2021-10-25
godz. 23:59
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych Prowadzenie obsługi biura, mających na celu podniesienie, uzupełnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467416 2021-10-25
godz. 23:59
Pomorskie Usługa "Złotej Rączki" w ramach projektu "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice".Zajęc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473047 2021-10-26
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia Pracownik biurowy z elementami sprzedaży - Chojnice Zlecę przeprowadzenie szkolenia Pracownik biur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467339 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru (...)" Część 1: CZEŚĆ 1 - Kursy dla 10 ucznió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467741 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Kurs spawalniczy” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kursu spa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469514 2021-10-26
godz. 10:00
Pomorskie Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. „Kurs AutoCAD” 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459476 2021-10-26
godz. 11:30
Pomorskie Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla 80 studentów (8 grup szkoleniowych) Instytutu Psychologii UG w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469268 2021-10-26
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie poradnictwa medycznego w wymiarze 20 godzin zegarowych (1 godzina=60 min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468399 2021-10-26
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w wymiarze 230 godzin zegarowych (1 godzina...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469730 2021-10-26
godz. 14:00
Pomorskie Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w Powieciue Sztumskim Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjno – szkoleniowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470150 2021-10-26
godz. 23:59
Pomorskie „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472673 2021-10-26
godz. 23:59
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B+E dla 1 uczestnika projektu „Nowe kwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472679 2021-10-26
godz. 23:59
Pomorskie Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 1. Niezawodność systemów komputerowych (case study)2. Systemy łączności mobilnej i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476550 2021-10-27
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia ze spawania metodą MIG 131 - Gdańsk Zlecę przeprowadzenie szkolenia ze spawania metodą MIG 131. Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476631 2021-10-27
godz. 00:00
Pomorskie Zlecę przeprowadzenie kursu - pomoc nauczyciela przedszkola - Gdańsk Zlecę przeprowadzenie kursu - pomoc nauczyciela przedszkola. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469849 2021-10-27
godz. 07:00
Pomorskie Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestników projektu pn.: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku. Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472267 2021-10-27
godz. 09:00
Pomorskie SR.272.u.32.2021.RG, Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, projekt „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471726 2021-10-27
godz. 10:00
Pomorskie Usługi szkoleniowe polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych dla przedszkolaków Część 1: Prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolakó1)w: zajęcia z arteterapii liczba uczestników: 12 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471486 2021-10-27
godz. 12:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: „Pracownik biurowy z elementami sprzedaży” wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471791 2021-10-27
godz. 12:00
Pomorskie Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejhero...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469261 2021-10-27
godz. 15:00
Pomorskie System Aktywizacji Społeczno zawodowej w Gdansku W związku z realizacją projektu System Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Gdańsku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471105 2021-10-27
godz. 23:59
Pomorskie „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470833 2021-10-27
godz. 23:59
Pomorskie „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472672 2021-10-27
godz. 23:59
Pomorskie Akademia kwalifikacji językowych i ICT dla pomorskich pracowników 25+ Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8483914 2021-10-27
godz. 23:59
Pomorskie ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU NA OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z UPRAWNIENIAMI UDT NA POTRZEBY PROJEKTU GDAŃSK MIASTEM ZAWOD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)