Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: pomorskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8067284 2021-04-21
godz. 09:33
Pomorskie Wykonanie i montaż oznakowania drogowego pionowego i poziomego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. PRZEDMIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057023 2021-04-21
godz. 10:00
Pomorskie ZP/33/2021 Naprawy nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawy nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079333 2021-04-21
godz. 13:00
Pomorskie Wykaszanie i oczyszczanie obiektów mostowych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079369 2021-04-21
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie asfaltem lanym, cząstkowej naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i powiatowych. Zakres robót obejmuje uzupełnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062074 2021-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii”1. Przedmiot zamówienia obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066681 2021-04-22
godz. 10:00
Pomorskie Budowa systemu awaryjnego zamknięcia drogi od ul. Benzynowej do bramy nr 8 zgodnie z posiadanym projektem technicznym. - SRM/22340...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062172 2021-04-22
godz. 11:00
Pomorskie Remont dróg gruntowych Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Likwidację dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080746 2021-04-22
godz. 15:00
Pomorskie Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w 2021 r. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062516 2021-04-22
godz. 16:00
Pomorskie Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038089 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063662 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa objazdu Bramy Nizinnej w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064498 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzekę Wda w miejscowości Wojtal”.Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078307 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie PZD.4052.9.2021.MC Wykonanie robót konserwacyjnych dróg powiatowych nr 2707G i 2416G. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wbudowany materia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080652 2021-04-23
godz. 10:00
Pomorskie Regeneracja metodą napawania krzyżownicy oraz iglic rozjazdów kolejowych na terenie bocznicy kolejowej Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072376 2021-04-23
godz. 15:00
Pomorskie Wykonanie placu utwardzonego przy budynku C-23 na terenie kolejowym PKP SKM w Trójmieście Gdynia Cisowa ul. Morska 350 A Zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044268 2021-04-25
godz. 00:00
Pomorskie Poszukujemy Wykonawca od barier przeciwpowodziowych - Gdańsk Witam. Do wykonania systemowa bariera przeciwpowodziowa. W miejscu wb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061386 2021-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Bezpieczeństwo i estetyka – remont chodnika przy ZSS na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068337 2021-04-26
godz. 11:00
Pomorskie Budowa Skweru w Dębogórzu wraz fragmentem drogi rowerowej Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Skweru w Dębogórzu wraz z fragmente...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069115 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2021 ROKU- UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078587 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu bariery ochronnej - energochłonnej na łuku toru szkoleniowego na terenie ODTJ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086560 2021-04-26
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064749 2021-04-26
godz. 15:00
Pomorskie Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Przedmiotem zamówienia jest remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8039767 2021-04-26
godz. 23:59
Pomorskie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy Robót Budowlanych na realizację Etapu II robót budowlanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070772 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070502 2021-04-27
godz. 10:00
Pomorskie ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I WSPÓLNOTOWYCH” W RAMACH PROGRAMU PN. „ REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA W CZŁUCHOWIE” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061365 2021-04-27
godz. 11:00
Pomorskie 1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa mostu na rzece Wda w miejscowości Czarna Woda.1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083418 2021-04-27
godz. 11:00
Pomorskie Wyciszenie dylatacji modułowych mostu w ciągu drogi ekspresowej S7 przez rzekę Nogat w m. Jazowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086864 2021-04-27
godz. 11:19
Pomorskie Zaproszenie do przedstawienia oferty na wykonanie ozankowania poziomego na terenie sortowni Zakładu Utylizacyjnegow w Gdańsku. PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064848 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie „Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z Alei Vaclava Havla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy” w ramach zadania Budżet O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068962 2021-04-27
godz. 12:00
Pomorskie WYKONANIE REMONTÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY UL. REFORMACKIEJ 19, CHŁODNEJ 1 ORAZ TABOROWEJ 1 W GDAŃSKU.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)